Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

p. Štefan Čermák
Telefón/Fax: 02/ 45 91 81 11
Mobil: 0908 729 623 
E-mail: ocuturen@stonline.sk

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce: p. Štefan Čermák
Zoznam poslancov:

1. Attila Venchich
2. Ján Fülöp 
3. Ondrej Vincze
4. Ing. Júlia Petríková
5. Tibor Rablanský
6. Robert Mundi
7. Róbert Múčka

Komisie

1. Komisia ochrany verejného poriadku, ochrany životného prostredia a výstavby:

  • Predseda: 
  • Členovia:  

2. Komisia školstva, kultúry a sociálnych vecí:

  • Predseda: 
  • Členovia: 

 

Štatút obce - tu ku stiahnutiu .pdf, 441,33 kB

Rokovací poriadok OZ