Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 18
posledná

Oznámenie o výberovom konaní

Oznámenie o výberovom konaní obec Malinovo celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

Odstávka vody-Nem lesz víz a városi vízvezetékről

Odstávka vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že zajtra 22.-ho mája, bude odstávka vody z mestského vodovodu od 09:00 do 11:00 hodiny. Ďalej oznamujú, že pri škôlke na parkovisku bude umiestnená cisterna s pitnou vodou.

Nem lesz víz a városi vízvezetékről

A pozsonyi vízművek értesíti a lakosságot, hogy holnap, május 22.-én, reggel 09:00 órától 11:00 óráig nem lesz víz a városi vízvezetékről. Továbbá értesítik a lakosságot, hogy az óvoda melletti parkolón ivóvízzel töltött tartály lesz elhelyezve.
celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že 19.mája, v nedeľu od 14:00 hodiny v našej obci bude chodiť pojazdný zmrzlinár na tricykli. V ponuke bude mať široký výber zmrzlín.

Értesítjük a lakóságot, hogy május 19.-én, vasárnap 14:00 órától mozgó fagylaltos fogja járni a falu utcáit triciklivel és nagy választékban kínál fagylaltot. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 30.05.2019 od 08:30 hod. do 15:00 hod. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:

Majáles - Majális

A Csemadok Zonctoronyi Alapszervezete szeretettel meghívja Önt a hagyományos majálisra, amely 2019. május 11 -én (szombaton) 16:00 órai kezdettel lesz a Fekete víz partján.
Miestna organizácia Csemadok Vás srdečne pozýva na majáles, dňa 11. mája 2019 ( v sobotu) od 16:00 hodiny na brehu Čiernej vody.
celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'/ka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'/ka
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019 celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3 Bernolákovo.

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Daň za nehnuteľnosť - Ház és földadó

Daň za nehnuteľnosť treba uhradiť od 1. apríla do 31. mája
2019. Uhradiť sa dá bankovým prevodom, šekovou poukážkou
alebo v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín.

Az ingatlan adót 2019 április 1-től május 31-ig kell
megfizetni. Fizetni lehet banki átutalással, postai utalvánnyal
vagy készpénzzel a községházán félfogadási napokon.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy - Általános iskolai beiratkozás

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 26.04.2019 v budove ZŠ Tureň od 14:30 - 16:30 hod.

Általános iskolai beiratkozás a 2019/2020-as tanévre 2019.04.26-án kerül sor az iskola épületésben 14:30-tól 16:30-ig. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - BEIRATÁS A ZONCTORONYI ÓVODÁBA

Oznamujeme rodičom, že zápis do Materskej školy – Óvoda v Turni pre školský rok 2019 / 2020 bude prebiehať 15. mája 2019 popoludní od 15.00 do 17.30 hod.

A zonctoronyi óvoda igazgatósága értesíti a szϋlőket, hogy beiratás az iskola előtti képzésre a 2019 / 2020 –iskolaévre 2019 május 15-én délután 15.00 –től 17.30 –ig lesz . celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019 celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Jarná brigáda - Tavaszi brigád

Jarná brigáda - Tavaszi brigád celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ+ ZŠ Veľbý Biel

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec s predpokladaným nástupom 1.júl 2019

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec, s predpokladaným nástupom 1.júl 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu:
samostatný referent stavebného úradu
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo - A Szlovák Köztársaság elnökének választása -2. forduló

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo sa koná v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny v Obecnom klube, Tureň č. 32. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. fordulója 2019 03. 30.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart a Községi klubban, Zonctorony h.sz. 32. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 24.3.2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire.

Obecný úrad Tureň, hľadá zapisovateľa/ku na zasadnutia obecného zastupiteľstva - Községi hivatal Zonctorony, jegyzőkönyv írnokot keres a képviselőtestület gyűléseire. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba.

Obecný úrad Tureň, hľadá upratovačku do priestorov Obecného klubu v Turni - Községi hivatal Zonctorony, takarítónőt keres a helyi községi klubba. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Blatnom celý text

ostatné | 14. 3. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie- Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že v sobotu, 30. 03. 2019 od 08:00 –
do 12:00 hodiny budú vyložené veľkokapacitné kontajnery na viacerých miestach obce. Do kontajnerov je zakázané dávať konáre, fóliu, betón, tehly, celý nábytok, pneumatiky a zakázané je ukladať odpad vedľa kontajnerov.

Felhívjuk a lakóság figyelmét arra, hogy március 30-án, szombaton 8:00 - tól 12:00 – óráig nagykapacitású konténerek lesznek elhelyezve a falu több pontján. A konténerbe tilos rakni ágakat, fóliát, betondarabokat, téglát, egészbútorokat, autógumikat, valamint a konténer mellé nem szabad hulladékot rakni. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019 03. 16.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:
prvá
z 18
posledná