Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie RUVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie RUVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia č. GTSÚ/16129/2020 celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja-jeseň 2020

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja-jeseň 2020 celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.09.2020

Vyhlásenie núdzového stavu od 01.10.2020 celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020
celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7693/2020 zo dňa 29.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7693/2020 zo dňa 29.09.2020 celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ, ktoré sa uskutoční dňa 01.10.2020 o 18:30 hod. v Obecnom klube. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Tlačová správa SODB 2021 za 08/2020

Regionálna tlačová správa ŠÚ SR o priebehu SODB 2021 v Bratislavskom kraji za august 2020 celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č GTSÚ/14797/2020 zo dňa 18.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č GTSÚ/14797/2020 zo dňa 18.09.2020 celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7310/2020 zo dňa 17.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7310/2020 zo dňa 17.09.2020 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7189/2020 zo dňa 14.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č OLP/7189/2020 zo dňa 14.09.2020 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, ZŠ Ivanka pri Dunaji

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa, ZŠ Ivanka pri Dunaji celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020 celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 ktoré je platné od 10. septembra do odvolania.

Zároveň nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020.

celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

9. aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 8.9.2020 č. OE/791/108782/2020.

9. aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 8.9.2020 č. OE/791/108782/2020.

Zmena oproti predchádzajúcej aktualizácii:
V bode 9. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sa dopĺňa časť 9.6. – Pracovníci orgánov štátnej správy a samosprávy.


celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7093/2020 zo dňa 07.09.2020 a je platné od 10. septembra od 7:00 hod. a dopĺňa opatrenie č. OLP/6850/2020 z 28.8.2020.

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7093/2020 zo dňa 07.09.2020 a je platné od 10. septembra od 7:00 hod. a dopĺňa opatrenie č. OLP/6850/2020 z 28.8.2020.
Opatrenie sa týka registrácie pasažierov leteckej dopravy, ktorí prichádzajú z krajín neuvedených v Prílohe č.1. (tzv. bezpečných krajín).

celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č.GTSÚ/13840/2020 zo dňa 7.9.2020

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č.GTSÚ/13840/2020 zo dňa 7.9.2020, ktoré meni rozhodnutie č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020 - ruší sa výnimka pre pohrebné obrady. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Rozhodnutie RÚVZ BA - 5.9.2020

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020 s účinnosťou od 6. septembra 2020 do 30.septembra 2020, ktoré uvedeným rozhodnutím nariaďuje opatrenia platné aj pre okres Senec. Viac v priloženom rozhodnutí. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.08.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.08.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (-ky) MŠ Dunajská Lužná s nástupom od 01.01.2021. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 07.09.2020 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. nasledovné ulice:
TUREŇ č.: 23/1,368,368/VE, 369,370,371 celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.09.2020 bez dodávky elektriny v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. nasledovné ulice:
TUREŇ č.:10/2,23/11,23/15,32/VE,80/2,80/12,82/9,200,200/OP, 200/PR,201,202,205,206,207/VE,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,223,224,
225,226,226/VE,227,228,229,230,233,234,235,235/VE,236,238,239,240,240/ZA,241,242,243,245,246,
247,249,389 celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

Regionálna tlačová správa ŠÚ SR ohľadom elektronického sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji za 07/2020

Regionálna tlačová správa ŠÚ SR ohľadom elektronického sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji za 07/2020 celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

A pozsonyi vízművek értesíti a lakóságot, hogy ma 11:00 órától 12:30-ig nem lesz víz a városi vízvezetékről.

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že dnes bude odstávka vody z mestského vodovodu od 11:00 do 12:30. celý text

ostatné | 15. 8. 2020 | Autor:
prvá
z 14
posledná