Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 10
posledná

Aktualne inforamcie COVID-19

Bratislava - 15. marca 2020 - #ruskoniejehanba je spontánna aktivita, ktorá vznikla v rámci diskusie v uzavretej facebookovej skupine, ktorej členmi sú zdravotní pracovníci, predovšetkým lekári a sestry z celého Slovenska. Cieľom aktivity je propagácia osobnej ochrany pre spomalenie šírenia infekcie koronavírusu.

Musíme si uvedomiť, že u každého z nás nemusí byť priebeh ochorenia závažný, no návštevou starého rodiča alebo ťažko chorého príbuzného (diabetici, ľudia s kardiovaskulárnymi a pľúcnymi ochoreniami, onkologickí pacienti) bez rúška môže kontakt skončiť fatálne. Preto je pre každého z nás dôležité nosiť rúšku a chrániť sa. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03 celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Prevencia bezpečnosti - Akútne prípady v SR!!!! + Odporúčania

Prevencia bezpečnosti - Akútne prípady v SR!!!! + Odporúčania celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Informovanie obyvateľstva - letáky

Informovanie obyvateľstva - letáky celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Obmedzenie prímestských autobusových liniek na sobotný režim

Od 17.03.2020(utorok) do odvolania budú spoje na všetkých prímestských linkách Slovak Lines, a.s.premávať podľa cestovných poriadkov platných pre sobotu.
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Stránkové hodiny pre nevyhnutné prípady na obecnom úrade počas mimoriadnej situácie na území SR

Stránkové hodiny pre nevyhnutné prípady na obecnom úrade počas mimoriadnej situácie na území SR celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.marca 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.marca 2020 celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie ministerky školstva, vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Usmernenie ministerky školstva, vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Mimoriadna situácia

Vláda SR svojim uznesením č. 111 z 11.marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky od 12.marca 2020 od 06:00 hod. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Jarné obdobie a lesné požiare

Jarné obdobie a lesné požiare celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Nevyhnutné preventívne karanténne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej obce sa predlžujú do 15.03.2020

Nevyhnutné preventívne karanténne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej obce sa predlžujú do 15.03.2020 celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Nevyhnutné preventívne karanténne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej obce:

Nevyhnutné preventívne karanténne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu na území našej obce: celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Oznam

10.03.2020 celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Vyhlášky ÚVZ - izolácia v domácom prostredí + zákaz hromadných podujatí

Izolácia v domácom prostredí + zákaz hromadných podujatí

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

ÚPRAVA CESTOVNÝCH PORIADKOV - prázdninový režim

Informácie od BSK celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

10.03.2020 celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Obec Tureň z dôvodu výskytu koronavírusu neruší prevádzku ZŠ a MŠ v Turni.
Zonctorony község a koronavírus megjelenése miatt nem függeszti fel az oktatást a helyi iskolában és az ovódában. celý text

ostatné | 8. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia BSK - nový koronavírus - dôležité

Opatrenia BSK - nový koronavírus - dôležité celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor:

Voľby do NRSR 2020 - Parlamenti választások 2020

Voľby do parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020 v sobotu od 7:00 do 22:00 hodiny.

A parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2020 február 29.-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor:

Našli sa kľúče od auta

Našli sa kľúče od auta v miestnom parku. Majiteľ bude vedieť o aké kľúče ide (značka auta + prívesok). Majiteľ si môže kľúče prevziať na Obecnom úrade počas úradných hodín.

celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ, Tabaková 10, Bratislava

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ, Tabaková 10, Bratislava celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznámenie
Zriaďovateľ a riaditeľka MŠ – Óvoda Tureň oznamujú, že z dôvodu vysokej chorobnosti a jarných prázdnin bude MŠ – Óvoda v dňoch od 17.02.2020 do 21.02.2020 zatvorená.
Prevádzka MŠ – Óvoda sa otvorí v pondelok 24.02.2020

Értesítés
A MŠ - Óvoda alapítója és igazgatója értesíti a szülőket, hogy a magas megbetegedés és a tavaszi szünet miatt a MŠ - Óvoda zárva lesz 2020.02.17-től 2020.02.21-ig.
A MŠ - Óvoda 2020.02.24-től (hétfő) újra nyitva lesz.
celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor:

OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE

Dňom 1.1.2020 nadobudlo platnosť nové VZN obce Tureň, ktoré rozširuje možnosť stravovať sa v Školskej jedálni pri MŠ v Turni všetkým obyvateľom obce.
V prípade záujmu viac informácií poskytneme priamo v ŠJ počas pracovných hodín t.j. od 7.00 do 15.00 hod, alebo na tel. č. 0910 635 937. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor:

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

OBEC CHORVÁTSKY GROB vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob, s predpokladaným nástupom od 1.4.2020 celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Értesítjük a lakosságot, hogy a hétköznapi magyar szentmise ezen a héten szerda helyett, pénteken lesz megtartva 18:30-kor.

Oznamujeme obyvateľom, že maďarská svätá omša tento týždeň bude v piatok, 14.02.2020 o 18:30 hodine. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor:
prvá
z 10
posledná