Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 18
posledná

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:

Informácie o možnosti testovania AG testov v okrese Senec

Informácie o možnosti testovania AG testov v okrese Senec celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor:

Daň za nehnuteľnosť - Ház és földadó

Daň za nehnuteľnosť - Ház és földadó celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor:

Zrušenie veterinárnych opatrení

Zrušenie Veterinárnych opatrení č. k. 780/2021, ktoré boli nariadené dňa 20.04.2021 pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky (aviárnej influenzy). celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor:

Očkovanie mobilnou jednotkou

Očkovanie mobilnou jednotkou celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor:

Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021

NÚDZOVÝ STAV - ukončenie uplynutím 14. mája 2021

„Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021.“ celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2021 o 18:00 hod. v Obecnom klube. celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor:

SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 01.04. do 31.10.2021 celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor:

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nová Dedinka, výberové konanie na riaditeľa MŠ Nová Dedinka

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nová Dedinka, výberové konanie na riaditeľa MŠ Nová Dedinka celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor:

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - BEÍRATÁS A ZONCTORONYI ÓVODÁBA

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - BEÍRATÁS A ZONCTORONYI ÓVODÁBA celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor:

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Čataji č. 113, 900 83, s predpokladaným nástupom 1. júl 2021 celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor:

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 – Asszisztens segítségével történő népszámlálás 2021

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 – Asszisztens segítségével történő népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor:

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

Oznam (dane)  – Értesítés (adók)

Oznam (dane)  – Értesítés (adók) celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor:

Opatrenia - Vtáčia chrípka

Opatrenia - Vtáčia chrípka celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor:

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID- 19.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID- 19. celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov od 19.04.2021

Zmeny cestovných poriadkov od 19.04.2021

celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:

Zápis žiakov ZŠ - Általános iskolai beiratkozás

Zápis žiakov do 1. ročníka základy školy pre školský rok 2021/2022 - Általános iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor:

Rodinný zber odpadu - Családi szemétszedés

Rodinný zber odpadu - Családi szemétszedés celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:

Cestovné poriadky platné od 07.04.2021

Cestovný poriadok s platnosťou od 07.04.2021 do odvolania, ktorý prechádza Našou obcou, z dôvodu zmeny režimu premávania vlakov.

celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) - Biológiailag lebomló konyhai hulladék

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) - Biológiailag lebomló konyhai hulladék celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie

Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Veľkonočná spoveď - Húsvéti szentgyónás

Veľkonočná spoveď - Húsvéti szentgyónás celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:

Predĺžený núdzový stav

Predĺžený núdzový stav celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
prvá
z 18
posledná