Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 27
posledná

Oznam - Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 16.07.2019 o 15:30 nás navštívi Ministerka vnútra SR, Denisa Saková, aby v obecnom parku odovzdala DHZ Tureň nové hasičské auto.

2019. július 16.-án, 15:30-kor meglátogatja falunkat Szlovákia belügyminisztere - Denisa Saková, hogy a helyi parkban átadja a zonctoronyi önkéntes tűzoltóknak az új tűzoltóautót. celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor:

VK - ZŠ Hlboká cesta, Bratislava

VK - ZŠ Hlboká cesta, Bratislava celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor:

Zmena organizácie dopravy "Veľký letný karneval"

Zmena organizácie dopravy "Veľký letný karneval" celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2019 o 18:30 v Obecnom klube. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:

Deň obce v Turni 2019 - Falunap Zonctorony2019

Deň obce v Turni 2019 - Falunap Zonctorony2019 celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:

Zmena organizácie dopravy Senecké leto

Oznam o zmene organizácie autobusovej dopravy v Senci dňa 15.6.19 t.j. v sobotu z dôvodu konania akcie Senecké leto.
celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor:

Strelecké preteky - Agyaggalamb lövészet

Poľovnícke združenie v Novej Dedinke oznamuje občanom, že 8. júna,
v sobotu usporiadajú strelecké preteky na brehu Čiernej vody.
Upozorňujú občanov, aby v čase od 8:00 do 18:00 hodiny nechodili na brehu rieky medzi Turňou a Novou Dedinkou.
Každého srdečne pozývajú na strelecké preteky, kde budú predávať guláš a občerstvenie.


Az újfalusi vadászszervezet értesíti a lakosságot, hogy június 8-án,
szombaton, agyaggalamb lövészetet tartanak a Fekete-víz partján.
Figyelmeztetik a lakosságot, hogy 08:00-18:00 óráig ne közlekedjenek
a vízparton Zonctorony és Újfalu között.
Ezúttal mindenkit szeretettel meghívnak a galamblövészetre, ahol gulyást és frissítőt fognak árusítani.
celý text

ostatné | 6. 6. 2019 | Autor:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor:

Vakcinácia psov - Kutyaoltás

Vakcinácia psov - Kutyaoltás
celý text

ostatné | 5. 6. 2019 | Autor:

VK na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka materskej školy v Kostolnej pri Dunaji.

VK na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka materskej školy v Kostolnej pri Dunaji. celý text

ostatné | 24. 5. 2019 | Autor:

Oznámenie o výberovom konaní

Oznámenie o výberovom konaní obec Malinovo celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor:

Odstávka vody-Nem lesz víz a városi vízvezetékről

Odstávka vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že zajtra 22.-ho mája, bude odstávka vody z mestského vodovodu od 09:00 do 11:00 hodiny. Ďalej oznamujú, že pri škôlke na parkovisku bude umiestnená cisterna s pitnou vodou.

Nem lesz víz a városi vízvezetékről

A pozsonyi vízművek értesíti a lakosságot, hogy holnap, május 22.-én, reggel 09:00 órától 11:00 óráig nem lesz víz a városi vízvezetékről. Továbbá értesítik a lakosságot, hogy az óvoda melletti parkolón ivóvízzel töltött tartály lesz elhelyezve.
celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Oznam - Értesítés

Oznamujeme obyvateľom, že 19.mája, v nedeľu od 14:00 hodiny v našej obci bude chodiť pojazdný zmrzlinár na tricykli. V ponuke bude mať široký výber zmrzlín.

Értesítjük a lakóságot, hogy május 19.-én, vasárnap 14:00 órától mozgó fagylaltos fogja járni a falu utcáit triciklivel és nagy választékban kínál fagylaltot. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 30.05.2019 od 08:30 hod. do 15:00 hod. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:

Majáles - Majális

A Csemadok Zonctoronyi Alapszervezete szeretettel meghívja Önt a hagyományos majálisra, amely 2019. május 11 -én (szombaton) 16:00 órai kezdettel lesz a Fekete víz partján.
Miestna organizácia Csemadok Vás srdečne pozýva na majáles, dňa 11. mája 2019 ( v sobotu) od 16:00 hodiny na brehu Čiernej vody.
celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'/ka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'/ka
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor:

Oznamy o vyhlásení výberových konaní

Oznamy o vyhlásení výberových konaní celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2019 v Obecnom klube o 18:30 hod. celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1.júla 2019 celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3 Bernolákovo.

Výberové konanie na obsadenie funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ, Komenského 3, Bernolákovo. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Daň za nehnuteľnosť - Ház és földadó

Daň za nehnuteľnosť treba uhradiť od 1. apríla do 31. mája
2019. Uhradiť sa dá bankovým prevodom, šekovou poukážkou
alebo v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín.

Az ingatlan adót 2019 április 1-től május 31-ig kell
megfizetni. Fizetni lehet banki átutalással, postai utalvánnyal
vagy készpénzzel a községházán félfogadási napokon.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy - Általános iskolai beiratkozás

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 26.04.2019 v budove ZŠ Tureň od 14:30 - 16:30 hod.

Általános iskolai beiratkozás a 2019/2020-as tanévre 2019.04.26-án kerül sor az iskola épületésben 14:30-tól 16:30-ig. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - BEIRATÁS A ZONCTORONYI ÓVODÁBA

Oznamujeme rodičom, že zápis do Materskej školy – Óvoda v Turni pre školský rok 2019 / 2020 bude prebiehať 15. mája 2019 popoludní od 15.00 do 17.30 hod.

A zonctoronyi óvoda igazgatósága értesíti a szϋlőket, hogy beiratás az iskola előtti képzésre a 2019 / 2020 –iskolaévre 2019 május 15-én délután 15.00 –től 17.30 –ig lesz . celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava s nástupom 01. júla 2019 celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Jarná brigáda - Tavaszi brigád

Jarná brigáda - Tavaszi brigád celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ+ ZŠ Veľbý Biel

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel
s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019 celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
prvá
z 27
posledná