Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 735

Typ: ostatné
Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 735

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021, účinné od 10. decembra 2021, zverejnené v zbierke zákonov dňa 8. decembra 2021 pod č. 465/2021 Z. z.  – aktualizácia opatrení podľa čl.5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn. n. pred. (link na zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/465/20211208 ).

U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 7 3 5

 


Príloha

Vytvorené: 10. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2021 8:27
Autor: