Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI K CYKLOCHODNÍKU DETUSEK JE PODPÍSANÉ

Typ: ostatné
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI K CYKLOCHODNÍKU DETUSEK JE PODPÍSANÉ

Memorandum o spolupráci a podpore budovania bezpečnej cyklistickej i turistickej infraštruktúry v obciach Bratislavského kraja spojilo obce Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci a mesto Senec. Spolu sa púšťajú do projektu výstavby pokračovania cyklochodníka končiaceho v Novej Dedinke z obce Bernolákovo.

Nový úsek by mal byť vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke. Z tohto spojenia vznikol aj názov projektu Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK.

Memorandum o spolupráci na projekte podpísali v piatok 21. januára 2022 v Novej Dedinke: starostka obce Nová Dedinka Zuzana Árvová,  starosta obce Tureň Štefan Čermák a starosta obce Kráľová pri Senci Dušan Šebok. Na akte podpísania memoranda sa za mesto Senec zúčastnil viceprimátor Juraj Gubáni, ktorý priniesol primátorom Dušanom Badinským podpísané memorandum.

Plánovaná cyklotrasa by mala prepojiť po hrádzi rieky Čierna Voda Bratislavský a Trnavský kraj. Na území Trnavského kraja by cyklotrasa prechádzala obcami Pusté Úľany, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Čierny Brod, Čierna Voda, Mostová a Tomášikovo, čo by prospelo nielen rozvoju cyklistickej dopravy, ale tiež rozvoju cestovného ruchu. Podporu tomuto projektu vyjadril podpisom aj župan TTSK Jozef Viskupič spolu s krajskou cyklokoordinátorkou Trnavského kraja Silviou Szokolovou.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Samosprávy BSK majú záujem nadviazať na Koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej cieľom je odľahčenie preťaženej dopravnej infraštruktúry v regióne, vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu. Ide najmä o zníženie podielu využívania individuálnej automobilovej dopravy v prospech bezpečnej cyklistickej dopravy, s postupným znižovaním emisií z pohľadu lokálnej dopravy. Tento druh dopravy je dôležitou ekologickou alternatívou, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality života v mestách vďaka eliminácii emisného zaťaženia aj akustického smogu. Cyklistická doprava má menšie nároky na parkovanie, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň podporuje zdravší životný štýl.

Integrácia cyklistickej dopravy s ostatnou dopravou sa musí riešiť s ohľadom na maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä cyklistov v miestach, kde sa cyklistická dopravná sieť prekrýva s cestnou sieťou.

Z uvedeného dôvodu majú samosprávy: Senec, Nová Dedinka, Tureň a Kráľová pri Senci záujem o vybudovanie cyklochodníka DeTuSeK popri toku Čiernej vody – pokračovanie obdobného cyklochodníka Bernolákovo – Nová Dedinka, ktorý končí pri mostnom telese cesty smerom na obec Tomášov. Pokračovanie cyklochodníka od daného bodu smerom do obce Kráľová pri Senci, smer na Včelársku paseku, by sme chceli v ďalších etapách rozvíjať ďalej.

V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ktorého župan a krajská cyklokoordinátorka boli o tomto zámere tiež informovaní, by sa mohli vďaka tomuto úseku prepojiť dva samosprávne kraje.

Plánovaná cyklotrasa DeTuSeK prepojí Trnavský a Bratislavský kraj cyklotrasou po hrádzi rieky Čierna Voda. Na území Trnavského kraja by táto cyklotrasa prechádzala obcami Pusté Úľany, Sládkovičovo, Veľké Úľany, Čierny Brod, Čierna Voda, Mostová a Tomášikovo, čo by prospelo nielen rozvoju cyklistickej dopravy, ale tiež rozvoju cestovného ruchu.

Vybudovanie cyklochodníka DeTuSeK má bezpečne zabezpečiť napojenie i na ďalšie plánované cyklotrasy a rozvojové územie mesta Senec Juh, s prepojením na regionálne a národné cyklotrasy s cyklotrasami realizovanými v meste Senec, ktoré vyúsťujú na Termináli integrovanej dopravy na Železničnej ulici. Zároveň bude táto navrhovaná trasa súčasťou napojenia aj na plánovaný podjazd pre cyklistov a peších pod cestou I. triedy č. 62, v mieste okružnej križovatky Šamorínska, kríženie cesty I/62 s cestami II/503 a III/1064. Tento úsek je účasťou strategického prepojenia Seneckej, Podunajskej a Slnečnej cyklotrasy, označené v Koncepcii územného rozvoja cyklotrás BSK číslom 3, 4 a 5.

Pri železničnej stanici v meste Senec sú už v súčasnosti vybudované záchytné parkoviská typu „Park and Ride“ a „Bike and Ride“. Výhľadovo sa uvažuje s vybudovaním ďalších záchytných parkovísk, aby sa zabezpečilo zlepšenie podmienok pre obyvateľov mesta a okolitých obcí pri dochádzaní za prácou, vzdelaním a službami – cestovným ruchom.

Týmto spôsobom sa vyrieši bezpečné napojenie cyklistickej dopravnej siete na strategické prestupové uzly – terminál integrovanej osobnej prepravy, zastávky mestskej a medzimestskej hromadnej dopravy a najmä na stanicu železničnej osobnej prepravy, ktorá je nosným systémom Bratislavskej integrovanej dopravy.

Nakoľko sa terminál integrovanej osobnej prepravy nachádza v tesnej blízkosti areálu Slnečných jazier v Senci, podjazd pre cyklistov a peších pod cestou I/62 sa zároveň stane aj bezpečnou nemotorovou dopravou k významnému rekreačnému cieľu v Bratislavskom samosprávnom kraji a spolu s cyklochodníkom DeTuSeK, bude tento úsek jedným z najatraktívnejších nielen v našom kraji, ale i na Slovensku.

Vďaka jednotlivým obciam, bude mať každý úsek rôznu a zaujímavú pridanú hodnotu:

Nová Dedinka – napojenie na jestvujúci cyklochodník N. Dedinka – Bernolákovo.

Obec Tureň – napojenie na plánovaný areál bicyklových športov /pumptrack/.

Mesto Senec – „oživenie“ jedného z meandrov popri cyklochodníku – vodozádržné opatrenia a samozrejme nielen cykloturistické napojenie na Slnečné jazerá, ale i napojenie sa na sieť cyklotrás mesta Senec /cesta do práce a do školy/.

Kráľová pri Senci – napojenie do areálu termálneho prameňa, Včelársku paseku a úsek s napojením na Trnavský kraj. Výhľadové napojenie i na obec Kostolná pri Dunaji /Oáza sibírskeho tigra/ ako i napojenie ďalších priľahlých obcí v Bratislavskom, ale aj Trnavskom kraji.

Sme presvedčení, že nám spoločne ide o rovnaký cieľ, vybudovať bezpečnú cyklistickú dopravu i cykloturistiku.

 

Zdroj: 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/memorandum-o-spolupraci-k-cyklochodniku-detusek-je-podpisane

 

1234


Vytvorené: 24. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2022 8:58
Autor: