Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie

Typ: ostatné
Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý
rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej
revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká v jarnom
a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v
dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti
lesných porastov.
Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný
čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností
fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku
postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.


Deti a mládež sa často krát vyberú do lesa na celodennú túru alebo výlet. S rodičmi
alebo sami. Založia si ohnisko a opečú si kúsok slaninky alebo zemiak a zabudnú na to, že
sú v lese a malý ohník sa v nepozornosti môže stať veľkým požiarom a zničiť tak všetku
krásu, ktorú nám naše lesy ponúkajú. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo zakladania
ohňov v prírodnom prostredí, na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre ohnisko. Nezakladajte
ohne na takýchto miestach. Opekať slaninku alebo špekáčik môžete iba v prítomnosti dospelej
osoby a majte pripravenú dostatočnú zásobu vody, prípadne zeminy. Nenechávajte oheň bez
dozoru a po skončení „opekačky“ zalejte ohnisko dostatočným množstvom vody a zahrabte
zeminou. Uchránite tak naše lesy pred nebezpečenstvom požiaru, pri ktorom by mohli
vzniknúť veľké škody a ohroziť Vaše zdravie.

Ochrana lesov pred požiarmi

 

lesy a požiarlesy


Príloha

Vytvorené: 25. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2021 09:15
Autor: