Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrenia - Vtáčia chrípka

Typ: ostatné
Opatrenia - Vtáčia chrípka

Vzhľadom na prijaté opatrenie zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec bolo doručené nariadenie Poľovnému združeniu obci a fyzickým osobám, ktorí sú vlastníkmi chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia: 

1/ Povinnosť obci nahlásiť všetky chovy hydiny a vtákov chovaných v zajatí:

na telefónne číslo: 02/45918090 alebo 02/45918117

e-mailom: obec@obecturen.sk, a to do 30. 4. 2021.

2/ Zabezpečiť ihneď umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3/ Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi /predovšetkým s vodnými druhmi),

c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d. bezodkladne oznámiť na RVPS / t.č. 0911 900 380, 02/45 926 212) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky a hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%

- pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dní,

- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%

- akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

4/ Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia motu hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.

Z A K A Z U J E :

1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.

2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS.

3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS.

4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.

5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

OPATRENIA


Prílohy

Vytvorené: 23. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021 08:56
Autor: