Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prenosná volebná urna - Hordozható választási urna

Typ: ostatné
sk Prenosná volebná urna - Hordozható választási urna

Prenosná volebná urna

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že v obci Tureň je vytvorený jeden volebný okrsok pre voľby do Národnej rady SR 2023 v budove Základnej školy Tureň, Tureň 200, 90301 Senec. Čas konania  je stanovený na sobotu 30.09.2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volič preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Preukazovanie totožnosti cestovným dokladom Slovenskej republiky alebo tzv. opoznaním voliča členmi okrskovej volebnej komisie je neprípustné.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Oznamujeme voličom, ktorým zdravotný stav nedovolí dostaviť sa do volebnej miestnosti, že volebná miestnosť v budove Základnej školy Tureň nemá bezbariérový prístup, a z tohoto dôvodu môžu tiež požiadať o prenosnú volebnú urnu.

Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na telefónnom čísle 02/45918117, 0917 956 874 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Turni, alebo priamo v deň konania volieb požiadať okrskovú volebnú komisiu.

 

Hordozható választási urna

A 180/2014-es választójogi törvény alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy Zonctorony községben egy választókörzet van létrehozva a 2023-as parlamenti választásra a helyi Alapiskola épületében, Zonctorony 200, 90301 Szenc. A választások időpontja 2023. szeptember 30., szombat, 07:00 órától 22:00 óráig.

A választópolgár személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy személyi igazolvány kiállítása iránti kérelemmel, illetve igazolással melyet a Rendőrség illetékes hatósága állít ki igazolja magát. A személyazonosság igazolása a Szlovák Köztársaság útlevele vagy az úgynevezett választópolgár azonosítása a választási bizottság tagjai által megengedhetetlen.

Súlyos, különösen egészségügyi okokból a választópolgár saját maga vagy más személy által kérheti a községet, hogy a szavazóhelyiségen kívül, hordozható urnába szavazhasson, de csak annak a választókerületnek a körzetében, amelyre a körzeti választási bizottságot alapították.

Tájékoztatjuk azokat a választópolgárokat, akiknek az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a szavazóhelyiségben való megjelenést, hogy az Alapiskola épületében kialakított választóhelyiség nem akadálymentesített, ezért ők is igényelhetik a hordozható választási urna lehetőségét. 

A hordozható választási urna kérvényezhető telefonon a 02/45918117, 0917 956 874-es telefonszámon vagy személyesen, illetve más személyen keresztül a zonctoronyi Községi hivatalban vagy közvetlenül a választások napján a választási bizottsághoz fordulva.

skhu


Vytvorené: 22. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2023 7:49
Autor: