Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spolupráca v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo

Typ: ostatné
Leták Spolupráca v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo

Spolupráca v rámci Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo (ďalej len „ND BDP“) 

ND BDP je realizovaný ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt vznikol  za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje  pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

Ako zamestnanci zastupujúci BDP, novootvorenej poradne v meste Pezinok, sa na Vás obraciame s rovnakým úmyslom ako ostatné BDP, pôsobiace a spolupracujúce s okresnými úradmi v iných mestách na území Slovenska a to za účelom zviditeľnenia a zefektívnenia pomoci pre zasiahnutú skupinu občanov v okrese Senec, ktorému je určená miestna príslušnosť BDP Pezinok.

Pre viac informácii o projekte sa dozviete v nasledujúcom odkaze:

https://www.pomahamedlznikom.sk

Leták


Vytvorené: 30. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2022 8:40
Autor: