Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmena kalendára vývozu – separovaný zber (papier, plasty, kovy) -A szelektív hulladékgyűjtés időpontjának módosítása (papír, műanyag, fémek)

Typ: ostatné
Zmena kalendára vývozu – separovaný zber (papier, plasty, kovy) -A szelektív hulladékgyűjtés időpontjának módosítása (papír, műanyag, fémek)

Zmena kalendára vývozu – separovaný zber (papier, plasty, kovy)

Z dôvodu snahy o zvýšenie efektivity zberu separovaných odpadov, pristúpila zberová spoločnosť AVE SK k oddelenému zberu separovaného papiera a plastov. Od septembra 2021 sa tieto druhotné suroviny v obci Tureň nebudú zbierať spoločne, v jednom termíne, ako tomu bolo doteraz. Pri oddelenom zbere separovaného papiera je možné túto druhotnú surovinu okamžite spracovať, tzn. zlisovať do balíkov určených na recykláciu, bez potreby oddeľovania jednotlivých papierov a lepenky na separačnej linke od separovaných plastov. Obci Tureň sa vďaka tejto zmene podarí zachovať/navýšiť percentuálnu vyseparovanosť papiera. Vrecia, ktoré sa používajú na zber separovaných plastov môžu obsahovať aj VKM (Viacvrstvové kombinované materiály) a kovy. Nie je potrebné oddeľovať ich do separátnych vriec. Dotrieďovanie jednotlivých zložiek, ktoré patria do vreca na separované plasty, je zabezpečené prostredníctvom zamestnancov pracujúcich na separačnej linke.

 

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjának módosítása (papír, műanyag, fémek)

A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében az AVE SK cég a papír és műanyag elkülönített gyűjtésébe kezdett. 2021 szeptemberétől nem fogják egy időpontban gyűjteni ezeket a másodlagos nyersanyagokat, mint ahogy ezt eddig tették. Az elkülönített gyűjtéssel lehetőség nyílik a másodlagos nyersanyag azonnali feldolgozására. Ennek a változásnak köszönhetően Zonctorony község képes lesz fenntartani/növelni a papír szeparálásának százalékát.  A műanyag hulladék gyűjtésére használt átlátszó zsákok tartalmazhatnak többrétegű kompozit anyagokat (VKM- Viacvrstvové kombinované materiály), valamint fémeket is. Nem szükséges tehát ezeket külön zsákokba szétválasztani, mivel ezt az ott dolgozó alkalmazottak biztosítják.

 

Kalendár vývozu 2021 - zmena

Kalendár vývozu 2021 - zmena

kovy nápojové kartóny PAPIER A LEPENKAPLASTY

 


Príloha

Vytvorené: 17. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2021 11:42
Autor: