Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

ZLP-00305138

Neuvedené

Obec Tureň

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

16.12.2022

ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa

01012023

449,18 EUR

Ružová záhrada n.o.

Obec Tureň

24.01.2022

Dodatok č. 6 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu,drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Tureň, zo dňa 23.09.2010

6

0,00 EUR -

AVE SK odpadové hosp.,sro

Obec Tureň

05.01.2022

Dohoda o ukončení nájmu

01/2022

Neuvedené

Dagmar Mezešová

Obec Tureň

30.09.2021

Zmluva o poskytovaní služby/tovaru/práce

2021

28 263,00 EUR

FITTI s.r.o.

Obec Tureň

13.07.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

2 490,00 EUR dvetisícštyristodeväťdesať EUR

Dagmar Mezešová

Obec Tureň

17.05.2021

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

253

0,00 EUR

Obec Tureň

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

01.04.2021

Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry

2021-04-01-31-01

180,00 EUR Stoosemdesiat

Obec Tureň

MG DOKUMENT, s.r.o.

19.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Tureň

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

17.03.2021

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

2021-45_MBe

597,60 EUR 597,60

Obec Tureň

Lomtec.com a.s.

25.02.2021

Zmluva č. KB/ZO/2021KB17195-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021KB17195-2

96,00 EUR

Obec Tureň

osobnyudaj.sk, s.r.o.

03.02.2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

002

0,00 EUR 0 eur

Obec Tureň

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

14.12.2020

Zmluva č. 20113001 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20113001

144,00 EUR

Obec Tureň

Fidelity Trade s.r.o.

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

23112020

Neuvedené

Obec Tureň

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

22.05.2020

Zmluva č. REG_2020-05-20-31-01 na poskytovanie poradenských a odborných služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach

REG_2020-05-20-31-01

875,00 EUR Osemstosedemdesiatpäť

Obec Tureň

MG DOKUMENT, s.r.o.

23.12.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

19.12.2019

0,32 EUR

Obec Tureň

Mestský úrad Senec

08.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-42-10-2019

700 €+200€ bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tureň

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

2019105SBS

Neuvedené

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

2019105KAOS

Neuvedené

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

19.02.2019

Kolektívna zmluva

2019

Neuvedené

Obec Tureň

SLOVES-14-0100-0108

30.01.2019

Zmluva na odchyt psov

01032018

65,00 EUR

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

30.01.2019

Zmluva

2018138PCO

100,00 EUR

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

30.01.2019

Zmluva

2018105SBS

600,00 EUR

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

30.05.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ....

147005

1 400,00 EUR

Obec Tureň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: