Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o výrub stromov

žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 331x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

žiad. o zápis do evidencie SHR.RTF Stiahnuté: 238x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

zápis stavby do katastra nehn. FO.docx Stiahnuté: 438x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

zápis stavby do katastra nehn. PO.docx Stiahnuté: 712x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.docx Stiahnuté: 274x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu v užívaní

žiadosť o zmenu v užívaní.docx Stiahnuté: 418x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu zápisu v evidencii SHR

žiad. o zmenu zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 169x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

žiadosť o zrušenie súpisného čísla.docx Stiahnuté: 177x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie zápisu v evidencii SHR

žiad.o zrušenie zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 152x | 12.08.2019

žiadosť o zvláštne užívanie MK

žiadosť o zvláštné užívanie miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 297x | 12.08.2019

Žiadosť studňa

žiadosť studňa.doc Stiahnuté: 269x | 12.08.2019

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

žiadosť uzávierka miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 333x | 12.08.2019

Stránka