Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

žiad. o zápis do evidencie SHR.RTF Stiahnuté: 222x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

zápis stavby do katastra nehn. FO.docx Stiahnuté: 426x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

zápis stavby do katastra nehn. PO.docx Stiahnuté: 689x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.docx Stiahnuté: 254x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu v užívaní

žiadosť o zmenu v užívaní.docx Stiahnuté: 401x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu zápisu v evidencii SHR

žiad. o zmenu zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 157x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

žiadosť o zrušenie súpisného čísla.docx Stiahnuté: 155x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie zápisu v evidencii SHR

žiad.o zrušenie zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 136x | 12.08.2019

žiadosť o zvláštne užívanie MK

žiadosť o zvláštné užívanie miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 260x | 12.08.2019

Žiadosť studňa

žiadosť studňa.doc Stiahnuté: 243x | 12.08.2019

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

žiadosť uzávierka miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 317x | 12.08.2019

Stránka