Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

zápis stavby do katastra nehn. FO.docx Stiahnuté: 338x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

zápis stavby do katastra nehn. PO.docx Stiahnuté: 574x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.docx Stiahnuté: 138x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu v užívaní

žiadosť o zmenu v užívaní.docx Stiahnuté: 307x | 12.08.2019

Žiadosť o zmenu zápisu v evidencii SHR

žiad. o zmenu zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 65x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

žiadosť o zrušenie súpisného čísla.docx Stiahnuté: 54x | 12.08.2019

Žiadosť o zrušenie zápisu v evidencii SHR

žiad.o zrušenie zápisu v evidencii SHR.RTF Stiahnuté: 62x | 12.08.2019

žiadosť o zvláštne užívanie MK

žiadosť o zvláštné užívanie miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 125x | 12.08.2019

Žiadosť studňa

žiadosť studňa.doc Stiahnuté: 130x | 12.08.2019

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

žiadosť uzávierka miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 194x | 12.08.2019

Stránka