Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Daň z nehnuteľnosti na r. 2011

 

Daň z nehnuteľnosti na r. 2011 bude možné uhradiť na Obecnom úrade v marci.

Daň z nehnuteľností na r. 2011 bude možné uhradiť na Obecnom úrade najskôr v mesiaci marec.

Vyvesené: 1. 3. 2011

Dátum zvesenia: 17. 3. 2011

Späť