Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Daň za psa na r. 2012

 

Daň za psa na rok 2012 je potrebné uhradiť do 6. februára.

Daň za psa na rok 2012 je potrebné uhradiť do 6. februára 2012 na Obecnom úrade. Výška poplatku je 3,50€

Vyvesené: 1. 1. 2012

Dátum zvesenia: 17. 1. 2012

Späť