Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 -Návrh

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tureň.

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 (161.97 kB)

Vyvesené: 1. 2. 2022

Dátum zvesenia: 17. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť