Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 08.02.2019 V-7417/19 uzatvorená medzi účastníkmi Obec Tureň a Štefan Horváth, Beata Horváthová rod. Múčková

Vyvesené: 13. 11. 2019

Dátum zvesenia: 29. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť