Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Vyvesené: 8. 9. 2020

Dátum zvesenia: 24. 9. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť