Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Vyvesené: 15. 4. 2019

Dátum zvesenia: 1. 5. 2019

Späť