Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.

Vyvesené: 13. 1. 2020

Dátum zvesenia: 29. 1. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť