Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania

Vyvesené: 24. 3. 2020

Dátum zvesenia: 9. 4. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť