Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie verejnou vyhláškou - Obec Kráľová pri Senci (Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 81647)

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť