Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Poplatky za vývoz odpadu na rok 2013

 

V prípade pripomienok k vývozu odpadu je kontaktnou osobou vo firme AVE pani Hagerová, tel. kontakt 02/4592 5809.

Poplatok za vývoz
Objem nádoby Cena
110 l 48,62 EUR
120 l 53,04 EUR
140 l 61,88 EUR
240 l 106,08 EUR

 

Vývoz plastov a papiera sa uskutoční:

29.1.2013

26.2.2013

26.3.2013

30.4.2013

28.5.2013

25.6.2013

30.7.2013

27.8.2013

24.9.2013

29.10.2013

26.11.2013

31.12.2013

Vyvesené: 1. 1. 2013

Dátum zvesenia: 17. 1. 2013

Späť