Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Poplatok za odvoz odpadu na r. 2012

 

Poplatok za odvoz odpadu na rok 2012 je potrebné uhradiť do 6. februára.

Poplatok za odvoz odpadu na rok 2012 je potrebné uhradiť do 6. februára na Obecnom úrade. Osamelo žijúci obyvatelia platia polovičný poplatok a "víkendoví" obyvatelia platia štvrtinový poplatok. Výška poplatku je určená podľa objemu nádoby na odpad x 0,016€ x 26 odvozov. Odvoz odpadu je zabezpečený vo štvrtok každý nepárny týždeň.

110 litrov .....45,76€

120 l .... 49,92€

140 l .... 58,24€

220 l .... 91,52€

230 l .... 95,68€

240 l .... 99,84€

260 l .... 108,16€

Vyvesené: 1. 1. 2012

Dátum zvesenia: 17. 1. 2012

Späť