Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Poplatok za odvoz odpadu na r. 2015

Poplatok za odvoz odpadu na r. 2015

Poplatok za odvoz odpadu na rok 2015 je potrebné uhradiť osobne na obecnom úrade do 31. januára.

Výška poplatku je určená podľa objemu nádoby na odpad x 0,017€ x 26 odvozov. Osamelo žijúci obyvatelia platia polovičný poplatok.

Odvoz odpadu sa uskutočňuje vo štvrtok v nepárnom kalendárnom týždni.

 

Poplatok za vývoz

 

110l .......... 48,62€

120l .......... 53,04€

140l .......... 61,88€

220l .......... 97,24€

230l .......... 101,66€

240l .......... 106,08€

260l .......... 114,92€

Vyvesené: 26. 1. 2015

Dátum zvesenia: 11. 2. 2015

Späť