Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

 

11. verejné zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 22. februára 2012 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na 11. verejné zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2012 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení.
  2. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012
  3. Správa o činnosti za 2. polrok 2011
  4. Záznam z kontroly plnenia uznesení za rok 2011
  5. Kontrola dodržiavania VZN za rok 2011
  6. Správa nezávislého audítora za rok 2010
  7. Plán zasadnutí OZ na rok 2012
  8. Príprava verejnej schôdze s občanmi v 1. štvrťroku 2012
  9. Rôzne
  10. Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 13. 2. 2012

Dátum zvesenia: 29. 2. 2012

Späť