Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 10.12.2014 o 18.00 hod. v Obecnom klube.

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 o 18.00 hod. v Obecnom klube.

Program

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Výsledky komunálnych volieb v obci Tureň v roku 2014

4. Zloženie sľubu - starosta

5. Zloženie sľubu - poslanci

6. Záver

 

S pozdravom

 

Štefan Čermák, starosta obce

Vyvesené: 8. 12. 2014

Dátum zvesenia: 24. 12. 2014

Späť