Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie OZ 3.10.2012

 

Zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 3. októbra 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Turni.

Pozývam Vás na zasadnutie OZ obce Tureň, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2012 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni, č. 36.

  

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola predošlých uznesení.
  4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2012
  5. Monitor programového rozpočtu za 1. polrok 2012
  6. Námety poslancov do programového rozpočtu obce na roky 2013, 2014 a 2015
  7. Aktuálny stav v MŠ
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Teším sa na Vašu účasť.

 

Štefan Čermák

starosta obce

Vyvesené: 1. 10. 2012

Dátum zvesenia: 17. 10. 2012

Späť