Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Preliezačka pre deti z Materskej školy

Deti z našej materskej školy dostali krátko pred Vianocami jeden predčasný darček.
Vďaka snahe občianskeho združenia Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň sa podarilo
vybudovať novú preliezačku, kde si môžu škôlkári vyskúšať svoje zručnosti.
Vonkajší areál škôlky si vzhľadom na rastúci počet detí v dedine i samotnej škôlke
zaslúžil modernizáciu a rozšírenie. Vedenie škôlky spolu s aktívnymi rodičmi
reagovalo na výzvu na Participatívny rozpočet na Bratislavskom samosprávnom
kraji, vypracovali projekt a so žiadosťou o preliezačku ,,Chodník zručností SD104K"
uspelo. Vďaka tomu sme mohli náš projekt realizovať, skrášliť deťom prostredie
okolo škôlky a rozšíriť im možnosti zábavy.

 

Dúfame, že nová preliezačka, na ktorej môžu rozvíjať silu i motoriku, bude mať u
nich veľký úspech.
V neposlednom rade by sme radi poďakovali všetkým hlasujúcim, ktorí nám pomohli
uspieť v súťaži, ako aj samotnému BSK za poskytnutie pomoci.
OZ „Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň“

Preliezačka pre deti z Materskej školy-celý článok aj s obrázkom

Vyvesené: 20. 12. 2018

Dátum zvesenia: 5. 1. 2019

Späť