Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - POSLANCI OZ

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Turni 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Turni podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva z a r e g i s t r o- v a l a týchto kandidátov:

 

Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

 

1. Peter Baráth, 56r., vodič, Tureň č.272, Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja

2. Ján Fülöp, 48r., robotník, Tureň č.386, MOST - HÍD

3. Robert Mundi, 44r., živnostník, Tureň č.240, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

4. Róbert Múčka, 48r., živnostník, Tureň č.350, MOST - HÍD

5. Júlia Petríková, Ing., 46r., projektant, Tureň č.41, Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja

6. Tibor Rablanský, 44r., recyklátor, Tureň č.30, Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja

7. Štefan Ševčík, 30r., robotník, Tureň č.23, MOST - HÍD

8. Attila Venchich, 48r., invalidný dôchodca, Tureň č.286, Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja

9. Ondrej Vincze, 35r., manager, Tureň č.214, MOST - HÍD

10. Bartolomej Vitáloš, 45r., živnostník, Tureň č.64, MOST - HÍD

 

V Turni 25.9.2014

Gabriela Vinczeová

predseda volebnej komisie

Vyvesené: 25. 9. 2014

Dátum zvesenia: 11. 10. 2014

Späť