Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - STAROSTA

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Turni 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Turni podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce z a r e g i s t r o v a l a týchto kandidátov:

 

Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana

 

1. Štefan Čermák, 49r., starosta, Tureň č.182, MOST - HÍD

2. Gabriela Matúšová, Ing., 54r., nezamestnaná, Tureň č.194, Strana maďarskej koalície - Magyar Közösség Pártja

3. Tímea Mundiová, 40r., pomocná účtovníčka, Tureň č.240, nezávislý kandidát

4. Miriam Šimková, Ing., 40r., štátny radca MH SR, Tureň č.547, nezávislý kandidát

5. Helena Vargová, 61r., zdravotná sestra, Tureň č.239, nezávislý kandidát

 

V Turni 25.9.2014 

 Gabriela Vinczeová

 predseda volebnej komisie

Vyvesené: 25. 9. 2014

Dátum zvesenia: 11. 10. 2014

Späť