Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zmeny na www.turen.sk

Obecné zastupiteľstvo pripravilo návrh zmien na internetovej stránke....

Obecné zastupiteľstvo pripravilo návrh zmien na internetovej stránke www.turen.sk. Okrem prepracovania jednotlivých kapitol pripravujeme pre vás nové informácie, ktoré jednak vyplývajú z aktuálne platnej legistalívy a jednak vám prinesú obraz o aktuálnom dianí v obci a o práci obecného zastupiteľstva. Okrem toho pripravujeme aj maďarskú verziu stránky.

V prípade, že máte akékoľvek námety, otázky, alebo by ste chceli nejakými zaujímavými informáciami prispieť na našu web stránku, prosím kontaktujte administrátora na kblahutova@gmail.com.

Vyvesené: 31. 3. 2011

Dátum zvesenia: 16. 4. 2011

Späť