Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môže stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (188.83 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (136.86 kB)

Voľby do orgánov samosprávy obcí (137.19 kB)

Választások az önkormányzati régiók testületébe (136.14 kB)

Önkormányzati választások (136.25 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie (130.72 kB)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 

____________________________________________________________________________________

Obec Tureň zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

 

e-mailová adresa:        obec@obecturen.sk

                                     karinvinczeovaou@gmail.com 

____________________________________________________________________________________

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

____________________________________________________________________________________

oznámenie