Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ súkromnej ZŠ EISB, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ súkromnej ZŠ EISB, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Értesítjük a lakosságot, hogy a hétköznapi magyar szentmise ezen a héten csütörtök helyett pénteken lesz megtartva a megszokott időben, 18:30-kor.

Oznamujeme obyvateľom, že maďarská svätá omša tento týždeň bude v piatok, 17.01.2020 o 18:30 hodine.


celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - Adó bevallás az ingatlan adó után

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára. Týka sa tých majiteľov, ktorí v roku 2019 kúpili, predal, zdedili nehnuteľnosť.

Adó bevallást az ingatlan adó után január 31-ig kell beadni. Azokat a tulajdonosokat érinti, akik a 2019 évben eladtak, vásároltak vagy örököltek ingatlant. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:

Daň za komunálny odpad - Adó a kommunális hulladék után

Poplatok za komunálny odpad treba uhradiť osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 06. februára. Po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.

Kommunális hulladék díjat február 6-ig kell megfizetni személyesen a községházán félfogadási napokon, mert a megadott határidő után nem szállítják el a hulladékot. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:

Mimoriadne zasadnutie OZ - 27.12.2019

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 27.12.2019 o 17:00 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie OZ v zasadačke Obecného úradu, s jediným bodom programu, úprava rozpočtu na rok 2019. celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:

Dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vedúci školskej jedálne

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: vedúci školskej jedálne celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:

VK na obsadenie funkcie: Riaditeľ/ka MŠ Kaméliová 10, Bratislava

Výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ/RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
s nástupom od 1. apríla 2020 celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport, ktorá sa uskutoční dňa: 10.12.2019 o 18:00 hod. v obecnom klube v Turni celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 12.12.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.:
TUREŇ č.86/7, 88/5, 101/2, 101/7, 118/9, 118/34, 123/3, 169/2,283/VE,303,304,305,306,307,308,309,309/VE,310,311,312,313,317,319,320,321,323,324,325,
326,327,328,329,330,332,333,334,334/PR,335,336,337,338,339,340,341,386,387,392,395,397 celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:

Oznámenie o voľnom pracovnom miesta

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu:

samostatný referent stavebného úradu
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Mikulášske balíčky - Mikulás csomagok

Oznamujeme rodičom, že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín od 25. novembra do 4. decembra Miestni školáci a škôlkari dostanú lístky od pani učiteľky. Na mikulášske poukážky majú nárok deti od 1 do 12 rokov. Mikulášska oslava sa uskutoční v sobotu 7. decembra o 14:30 v miestnom parku.

Každého srdečne vítame.

Értesítjük a szülőket, hogy a Mikulás csomagokra a jegyeket átvehetik a községházán, félfogadási napokon november 25-től december 4-ig. A helyi iskolások és óvodások a tanítónénitől kapják meg a jegyet. A jogosult gyerekek életkora 1 -12 éves korig. A mikulás ünnepsége december 7-én, szombaton 14:30 kezdődik a helyi parkban.

Mindenkit szeretettel várunk.
celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor:

Poukážky - Utalványok

Oznamujeme dôchodcom, ktorí majú nad 70 rokov, že si poukážky môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín od 25. novembra do 29. novembra.

Értesítjük a 70 év feletti nyugdíjasainkat, hogy az utalványokat átvehetik a községházán, félfogadási napokon november 25-től november 29-ig.
celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor:

VK na obsadenie miesta riaditeľa MŠ, Majerníkova 60, Bratislava s nástupom od 1.februára 2020


VK na obsadenie miesta riaditeľa MŠ, Majerníkova 60, Bratislava s nástupom od 1.februára 2020 celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:

Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu - Učiteľka v MŠ - Óvoda vo Vlkoch

Vyhlásenie VK na pracovnú pozíciu: Učiteľka MŠ - Óvoda vo Vlkoch celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:

Výzva


ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:

KAM BICYKLUJE SENEC- 27.11.2019

Program podujatia:

1. Úvod, privítanie hostí a príhovory – / 5 – 10 min /
2. Prezentácia Ladislav Findl – O cyklodoprave v BSK / 15 min /
3. Prezentácia Juraj Gubáni – O aktivitách v cyklodoprave v Senci a okolí / 20 – 25 min /
4. Prezentácia Peter Klučka – O cyklodoprave a novinkách na Slovensku / 10 min /
5. Diskusia / 60 min /
6. Záver
celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2019 o 18:30 v Obecnom klube. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor:

Felhívás - Upozornenie

Felhívás - Upozornenie celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny- dňa 21.11.2019 v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:

Oznam

Od 1.11.2019 (piatok) bude autobusová zastávka  Senec, žel. st. obsluhovaná v pôvodnej polohe so všetkými nástupišťami. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu samostatný referent stavebného úradu celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Turni bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch:
28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
Z A T V O R E N Ý celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ Slnečné jazerá, Senec

Výberové konanie MŠ Slnečné jazerá, Senec celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ Dubová 1, Bratislava

Výberové konanie MŠ Dubová 1, Bratislava celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Výberové konanie MŠ Búdková cesta, Bratislava

Výberové konanie MŠ Búdková cesta, Bratislava celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Dočasné premiestnenie autobusovej zastávky

Dočasné premiestnenie autobusovej zastávky celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky MŠ, Jankolova 8, Bratislava (Petržalka)

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky MŠ, Jankolova 8, Bratislava (Petržalka) celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor:

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor:

Oznam - Értesítés


ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná