Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 27
posledná

OZNAM  - ÉRTESÍTÉS

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

OZNAM - ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 4. 12. 2023 | Autor:
Článok k vianočnému obdobiu - Vianočné sviatky

Článok k vianočnému obdobiu - Vianočné sviatky

Článok k vianočnému obdobiu - Vianočné sviatky celý text

ostatné | 30. 11. 2023 | Autor:

Mikulášske balíčky - Mikulás csomagok

Mikulášske balíčky - Mikulás csomagok celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor:
Jednodňová zdravotná starostlivosť - Denná klinika (infúzna terapia)

Jednodňová zdravotná starostlivosť - Denná klinika (infúzna terapia)

Jednodňová zdravotná starostlivosť - Denná klinika (infúzna terapia) celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor:
odpad - kuka

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

OZNAM - ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 27. 11. 2023 | Autor:
poukážky - utalványok

Poukážky – Utalványok

Poukážky – Utalványok celý text

ostatné | 27. 11. 2023 | Autor:
Nezatvárajte oči pred násilím

Nezatvárajte oči pred násilím

Nezatvárajte oči pred násilím celý text

ostatné | 27. 11. 2023 | Autor:
1

,,Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci " - vyjadrenie obce Tureň

,,Centrum mechanicko-biologickej úpravy Kráľová pri Senci " - vyjadrenie obce Tureň celý text

ostatné | 21. 11. 2023 | Autor:
1

Informácia pre rodičov

Informácia pre rodičov celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor:
Revitalizácia,  rozšírenie  a rozvoj areálu  pre mládež 1

Revitalizácia, rozšírenie a rozvoj areálu pre mládež

Revitalizácia, rozšírenie a rozvoj areálu pre mládež
celý text

ostatné | 14. 11. 2023 | Autor:
Výzva - Felhívás

Výzva - Felhívás

Výzva - Felhívás celý text

ostatné | 8. 11. 2023 | Autor:
Voľné pracovné miesto - účtovník/účtovníčka, ekonóm/ekonómka obce 1

Výberové konanie - Veľká Paka - Voľné pracovné miesto - účtovník/účtovníčka, ekonóm/ekonómka obce

Výberové konanie - Veľká Paka - Voľné pracovné miesto - účtovník/účtovníčka, ekonóm/ekonómka obce celý text

ostatné | 7. 11. 2023 | Autor:
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Reca 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Reca

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Reca celý text

ostatné | 7. 11. 2023 | Autor:
želez.stanica Senec

Dočasná zmena na zastávke Senec, Žel. stanica (od 8.11.2023)

Dočasná zmena na zastávke Senec, Žel. stanica (od 8.11.2023) celý text

ostatné | 2. 11. 2023 | Autor:
bezpečne na cintorínoch

Bezpečne na cintorínoch počas sviatkov - Biztonságosan a temetőkben az ünnepek alatt

Bezpečne na cintorínoch - Biztonságosan a temetőkben celý text

ostatné | 30. 10. 2023 | Autor:
OZNAM - ÉRTESÍTÉS

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

OZNAM - ÉRTESÍTÉS celý text

ostatné | 20. 10. 2023 | Autor:
Prichádza sezóna vykurovania - Közeledik a fűtési szezon

Prichádza sezóna vykurovania - Közeledik a fűtési szezon

Prichádza sezóna vykurovania - Közeledik a fűtési szezon celý text

ostatné | 12. 10. 2023 | Autor:
1

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/riaditeľka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 – Hegysúr, 903 01 Hrubý Šúr s predpokladaným nástupom od 01.12. 2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/riaditeľka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hrubý Šúr 365 – Hegysúr, 903 01 Hrubý Šúr s predpokladaným nástupom od 01.12. 2023
celý text

ostatné | 9. 10. 2023 | Autor:
DEŇ SENIOROV - Bratislava - 06.10.2023

DEŇ SENIOROV - Bratislava - 06.10.2023

DEŇ SENIOROV - Bratislava - 06.10.2023 celý text

ostatné | 6. 10. 2023 | Autor:
Výberové konanie - ZŠ Kysucká

Výberové konanie - ZŠ Kysucká

Výberové konanie - ZŠ Kysucká celý text

ostatné | 3. 10. 2023 | Autor:
1.strana zápisnice

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 3 0 . 9 . 2 0 2 3

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 3 0 . 9 . 2 0 2 3 - Tureň celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor:
1

Odpis plynomeru - Gázórák leírása

Odpis plynomeru - Gázórák leírása celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor:
oznam- értesítés

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor:

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz celý text

ostatné | 22. 9. 2023 | Autor:
sk

Prenosná volebná urna - Hordozható választási urna

Prenosná volebná urna - Hordozható választási urna celý text

ostatné | 22. 9. 2023 | Autor:
oznam - értesítés

Oznam - Értesítés

Oznam - Értesítés celý text

ostatné | 20. 9. 2023 | Autor:

Odvolanie mimoriadnej situácie - COVID-19 - vyrozumenie

Odvolanie mimoriadnej situácie - COVID-19 - vyrozumenie celý text

ostatné | 18. 9. 2023 | Autor:
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2023   – v ý z v a  1

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2023 – v ý z v a

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2023
– v ý z v a celý text

ostatné | 13. 9. 2023 | Autor:
1

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Kvetoslavov 266

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy Kvetoslavov 26 celý text

ostatné | 12. 9. 2023 | Autor:
1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, 29. augusta 384/2A, 900 46 Most pri Bratislave s nástupom od 1. novembra 2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, 29. augusta 384/2A, 900 46 Most pri Bratislave
s nástupom od 1. novembra 2023 celý text

ostatné | 11. 9. 2023 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 27
posledná