Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Tureň - Zonctorony s počtom 1140 obyvateľov a rozlohou 530ha leží na južnom Slovensku cca 3km od okresného mesta Senec a cca 25km od hlavného mesta Bratislavy. Leží na hranici Žitného ostrova, známeho najmä vďaka veľkým zásobám podzemných vôd a kvalitnou pôdou pre pestovanie poľnohospodárskych plodín. Hranicu Žitného ostrova tvorí riečka Čierna voda, ktorá preteká cez obec. Je takisto súčasťou Podunajskej nížiny a patrí do mikroregiónu Podunajsko.

 

 

25.03.2019

Výberové konanie MŠ+ ZŠ Veľbý Biel

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel s predpokladaným termínom nástupu: 01. 07. 2019

Detail

25.03.2019

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Veľkokapacitné kontajnery - Nagykapacitású konténerek

Detail

25.03.2019

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec s predpokladaným nástupom 1.júl 2019

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ J. G. Tajovského Senec, Tajovského 1, 90301 Senec, s predpokladaným nástupom 1.júl 2019

Detail

20.03.2019

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: samostatný referent stavebného úradu

Detail

20.03.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo - A Szlovák Köztársaság elnökének választása -2. forduló

Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo sa koná v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hodiny v Obecnom klube, Tureň č. 32. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. A Szlovák Köztársaság elnökének választása - 2. fordulója 2019 03. 30.-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart a Községi klubban, Zonctorony h.sz. 32. A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.

Detail