Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správne poplatky   Oznámenie

 

Odvoz separovaného zberu /plast a papier/

v roku 2019 bude nasledovne:

 

Január                       22.01.2019

Február                     19.02.2019

Marec                       19.03.2019

Apríl                         16.04.2019

Máj                           14.05.2019

Jún                            11.06.2019

Júl                             09.07.2019

August                      06.08.2019

September                03.09.2019

Október                    01.10.2019

                                 29.10.2019

November                26.11.2019

December                 24.12.2019

 

Odvoz komunálneho odpadu pokračuje v novom roku

každý párny týždeň vo štvrtok.  /10.01.2019/

 

Odvoz BIO odpadu bude zabezpečený od 21.03.2019 do 28.11.2019, každý párny týždeň vo štvrtok.

 

Na dvore obecného úradu je uložená zberná nádoba na olej,

celý rok to môžete využiť a doniesť použitý kuchynský olej.

 

 

 

 

                                            Štefan Čermák

                                        Starosta obce Tureň

 

 

Odchody autobusov

 

 

 

Cestovný poriadok

 

Sväté omše

Každý štvrtok o 18:30hod. v maďarskom jazyku

Každú nedeľu o 08:15hod. v slovenskom jazyku
Každú nedeľu o 9:30hod. v maďarskom jazyku

Dôležité kontakty

Tiesňové volanie: 112
Hasičská jednotka: 150, 02/45 92 33 33
Záchranná zdravotná služba: 155
Polícia: 112, 158
Polícia Senec: 0961 533 705, 02/45 92 45 55
Pohotovostná poruchová služba:
Elektráreň: 0800 111 567
Plynárne: 0850 111 727
Vodárne: 0800 121 333

Informácie o tel. číslach: 1181, 1180

 

Okresný úrad Senec - Katastrálny odbor

Správa katastra Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec

Telefón: 02 / 208 169 61

 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Okresný úrad Senec

Daňový úrad Senec

Mierové námestie 17
903 01 Senec,

Tel.: spojovateľ 02/4020 2911
Fax.: 02/4592 5316
Web: www.financnasprava.sk

 

Stránkové dni pre správu daní:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00  

 

Stránkové dni pre poskytovanie služieb verejnosti a podateľne:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00

Stavebný úrad Senec

Ing. Oľga Kaiserová
Ing. Anna Štofková
Tel.: 02/2020 5139
Fax.: 02/2020 5138
E-mail: kaiserovao@senec.sk, stofkovaa@senec.sk

Sídlo na Mestskom úrade v Senci, II.poschodie
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 14.30
Streda 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piatok 8.00 - 12.00

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hurbanova 21
903 01 Senec
 

Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-6