Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správne poplatky   Oznámenie

 

Odvoz separovaného zberu /plast a papier/

v roku 2019 bude nasledovne:

 

Január                       22.01.2019

Február                     19.02.2019

Marec                       19.03.2019

Apríl                         16.04.2019

Máj                           14.05.2019

Jún                            11.06.2019

Júl                             09.07.2019

August                      06.08.2019

September                03.09.2019

Október                    01.10.2019

                                 29.10.2019

November                26.11.2019

December                 21.12.2019 (namiesto 24.12.2019)

 

Odvoz komunálneho odpadu pokračuje v novom roku

každý párny týždeň vo štvrtok.  /10.01.2019/

 

Odvoz BIO odpadu bude zabezpečený od 21.03.2019 do 28.11.2019, každý párny týždeň vo štvrtok.

 

Na dvore obecného úradu je uložená zberná nádoba na olej,

celý rok to môžete využiť a doniesť použitý kuchynský olej.

 

 

 

 

                                            Štefan Čermák

                                        Starosta obce Tureň

 

 

Odchody autobusov

 

 

 

Cestovný poriadok

 

Sväté omše

Každý štvrtok o 18:30hod. v maďarskom jazyku

Každú nedeľu o 08:15hod. v slovenskom jazyku
Každú nedeľu o 9:30hod. v maďarskom jazyku

Dôležité kontakty

Tiesňové volanie: 112
Hasičská jednotka: 150, 02/45 92 33 33
Záchranná zdravotná služba: 155
Polícia: 112, 158
Polícia Senec: 0961 533 705, 02/45 92 45 55
Pohotovostná poruchová služba:
Elektráreň: 0800 111 567
Plynárne: 0850 111 727
Vodárne: 0800 121 333

Informácie o tel. číslach: 1181, 1180

 

Okresný úrad Senec - Katastrálny odbor

Správa katastra Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec

Telefón: 02 / 208 169 61

 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Okresný úrad Senec

Daňový úrad Senec

Mierové námestie 17
903 01 Senec,

Tel.: spojovateľ 02/4020 2911
Fax.: 02/4592 5316
Web: www.financnasprava.sk

 

Stránkové dni pre správu daní:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00  

 

Stránkové dni pre poskytovanie služieb verejnosti a podateľne:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00

Stavebný úrad Senec

Ing. Oľga Kaiserová
Ing. Anna Štofková
Tel.: 02/2020 5139
Fax.: 02/2020 5138
E-mail: kaiserovao@senec.sk, stofkovaa@senec.sk

Sídlo na Mestskom úrade v Senci, II.poschodie
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 14.30
Streda 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piatok 8.00 - 12.00

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hurbanova 21
903 01 Senec
 

Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-6