Navigácia

Výber jazyka

Obsah

správne poplatky správne poplatky

2021

Separovaný zber

Dvojtýždenný vývoz KO

Vývoz KO raz do mesiaca

Január

19.01.

07.01. a 21.01.

07.01.

Február

16.02.

04.02. a 18.02.

04.02.

Marec

16.03.

04.03. a 18.03.

04.03.

Apríl

13.04.

01.04 a 15.04.

a 29.04.

01.04. a 29.04.

Máj

11.05.

13.05. a 27.05.

27.05.

Jún

08.06.

10.06. a 24.06.

24.06.

Júl

06.07.

08.07. a 22.07.

22.07.

August

03.08. a 31.08.

05.08. a 19.08

19.08.

September

20.09.-papier

28.09.- plasty

02.09. a 16.09.

a 30.09.

16.09.

Október

18.10.-papier

26.10.-plasty

14.10. a 28.10.

14.10.

November

15.11.-papier 

23.11.-plasty

11.11. a 25.11.

11.11.

December

13.12.-papier 

21.12.-plasty

09.12. a 23.12.

09.12.

 

Odvoz BIO odpadu bude zabezpečený od 04.03.2021 do 25.11.2021

Na dvore obecného úradu je uložená zberná nádoba na olej,

celý rok to môžete využiť a doniesť použitý kuchynský olej.

 

Manuál vývozu odpadov (19.54 kB)

Kalendár vývozu 2021 - zmena

Kalendár vývozu 2021 - zmena (260.35 kB)

BIOODPADKOVYNÁPOJOVÉ KARTÓNYPAPIER A LEPENKAPLASTYSKLOZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok

Sväté omše

Každú stredu o 18:00hod. v maďarskom jazyku

Každú nedeľu o 08:15hod. v slovenskom jazyku
Každú nedeľu o 9:30hod. v maďarskom jazyku

Dôležité kontakty

Tiesňové volanie: 112
Hasičská jednotka: 150, 02/45 92 33 33
Záchranná zdravotná služba: 155
Polícia: 112, 158
Polícia Senec: 0961 533 705, 02/45 92 45 55
Pohotovostná poruchová služba:
Elektráreň: 0800 111 567
Plynárne: 0850 111 727
Vodárne: 0800 121 333

Informácie o tel. číslach: 1181, 1180

Okresný úrad Senec - Katastrálny odbor

Správa katastra Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec

Telefón: 02 / 208 169 61

 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Okresný úrad Senec

Daňový úrad Senec

Mierové námestie 17
903 01 Senec,

Tel.: spojovateľ 02/4020 2911
Fax.: 02/4592 5316
Web: www.financnasprava.sk

 

Stránkové dni pre správu daní:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00  

 

Stránkové dni pre poskytovanie služieb verejnosti a podateľne:

Pondelok 8:00-16:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-14:00

Stavebný úrad Senec

Ing. Oľga Kaiserová
 
Tel.: 02/2020 5139
Fax.: 02/2020 5138
E-mail: kaiserovao@senec.sk


Šamorínska 4
903 01 Senec

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00
13.00 - 14.30
Streda 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Piatok 8.00 - 12.00

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hurbanova 21
903 01 Senec
 

Web: http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-6