Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Služby

Na tejto stránke nájdete informácie poskytované Obecným úradom v Turni.

Prenájom Obecného klubu

Obecný dom v Turni slúži ako náhrada klasických obecných kultúrnych domov. Slúži na rôzne účely kultúrneho a spoločenského života obce ako napr.

  • verejné schôdze a zhromaždenia občanov
  • spoločenské a kultúrne podujatia organizované obcou
  • spoločenské zábavy
  • rodinné oslavy
  • kary

Obecný dom je vybavený kuchynkou so sporákom a s vybavením pre cca 70 ľudí.

Cena prenájmu:

  • pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci 50,- EUR na deň
  • pre ostatných 100,- EUR na deň
  • kar 30,- EUR na deň

 

Strava pre dôchodcov

Všetci dôchodcovia v obci môžu odoberať stravu v jedálni Materskej školy v Turni. Stravná jednotka na deň je stanovená na 2,90 EUR. Odber stravy je individuálny.

E-mail: jedalen@obecturen.sk

Tel.kontakt: 0910635937

Opatrovateľská služba

Obec poskytuje svojim občanom aj takúto službu. Je určená najmä pre starších ľudí, ktorí majú obmedzenú schopnosť sa o seba postarať. Záujemca o opatrovateľskú službu podá písomnú žiadosť na Obecnom úrade, dokladuje doporučenie od obvodného lekára. Sociálna komisia obce spoločne s pracovníkom so sociálneho úradu v Senci prešetria skutočný stav a potreby žiadateľa a stanovia potrebnú mieru opatery a úväzok opatrovateľskej službe.

Poplatok za túto službu je stanovený Všeobecným záväzným nariadením.

 

Prenájom verejného priestranstva pri Obecnom úrade

Verejné priestranstvo pri OÚ je najčastejšie využívané ako predajná plocha pre rôznych predajcov. Cena za prenájom je 10,- EUR na deň.

 

Vyhlásenie oznamu  v miestnom rozhlase

V celej obci je plne funkčný miestny rozhlas, ktorý informuje občanov o všetkých dôležitých udalostiach v obci.  Jednorázový poplatok za rozhlas je 1,70 EUR.

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA pri ZŠ Tureň

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tureň

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tureň