Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzdelávanie

Na tejto stránke nájdete informácie poskytované Obecným úradom v Turni.

Základná škola

Adresa: ZŠ Tureň č. 200, 903 01 Senec
Telefón: 02/45918119

Mobil: 0915 500 575

E-mail: zakladnaskola@obecturen.sk

 

V obci je zriadená základná škola. Budova školy bola postavená na začiatku 20.storočia a vyučovanie sa tu začalo od roku 1926. Odvtedy prešla niekoľkými rekonštrukciami. V súčasnosti v škole prebieha výučba v dvoch spojených triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Školská jedáleň pre žiakov ZŠ je spoločná s jedálňou v materskej škole.

Súčasní zamestnanci školy

 • Mgr. Ľubica Martišková - riaditeľka Základnej školy  
 • Mgr. Estera Balázsová - učiteľka
 • Mgr. Barbora Hutterová - vychovávateľka ŠKD
 • Bc. Mária Skuráková - vychovávateľka ŠKD
 • Mária Takácsová - upratovačka 

 

Materská škola

Adresa: MŠ Tureň č. 300, 903 01 Senec
Telefón: 02/45918118

Mobil: 0915 500 676

E-mail: materskaskola@obecturen.sk

 

História materskej školy

Materská škola v Turni prvýkrát otvorila svoje brány 16.12.1963 pre 33 zapísaných detí v súkromnej budove. Miestnosti tvorili: šatňa, herňa a spálňa na 50 m2. Hygienické zariadenie ( WC ) sa nachádzali vo dvore. Inventár školy bol veľmi chudobný. Prevádzka školy bola ráno od 8.00 do 12.00 a poobede od 14.00 do 16.00 h. Výchovný jazyk bol maďarský. Prvé zamestnankyne boli p. Mária Toronyiová - nekvalifikovaná učiteľka a p. Margita Sebőková – upratovačka. Od 15.1.1964 začala fungovať pri materskej škole aj kuchyňa a počet pedagogickích zamestnancov sa zvýšil na 2, a prevádzka školy bola od 7.00 do 18.00 h. V priebehu niekoľkých rokov sa robili rekonštrukcie budovy: vodovod, podlaha, dopĺňal sa aj inventár školy o nový elektrický sporák, bojler a kuchynský robot pre školskú kuchyňu, rádio gramofón a televízor pre materskú školu. Od roku 1977 v kuchyni pripravovali stravu aj pre tunajšiu základnú školu a počet kuchárok sa zvýšil na 2. V tom istom roku sa začala aj stavba budovy novej materskej školy v akcii „Z“. Novú priestorovú budovu postavenú v tichej lokalite dediny odovzdávali 30.12.1980. Nová materská škola bola dvojtriedná, v jednej sa vyučovalo v maďarskom jazyku a v tej druhej bol výchovný jazyk slovenský. Počeť zapísaných detí bol 46. Pri materskej škole fungovala aj veľmi dobre vybavená školská jedáleň.

 

Súčasnosť

Materská škola rodinného typu sa nachádza v centre obce. Poskytujeme deťom celodennú starostlivosť v čase od 6:30 do 16:30 hod. Výchovný jazyk je maďarský a slovenský podľa požiadavky rodičov. Od septembra 2008 sú deti rozdelené do 3 tried: malá trieda pre deti od 3 do 4 rokov, stredná trieda pre deti od 4 do 5 a veľká trieda pre deti od 5 do 6 rokov. Poplatok za MŠ je 20 EUR na mesiac. Poplatok za stravu je 1,90 EUR na 1 deň (desiata, obed, olovrant).
Materská škola spolupracuje s rodičmi detí, s tunajšou základnou školou, s obecným úradom aj so združením Nezábudka. Formy spolupráce sú: rôzne spoločné akcie (Deň detí, Mikuláš, karneval,...) a vzájomné návštevy.

Rodičia detí navštevujúcich MŠ založili v r. 2008 Občianske združenie "Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň", aby sa mohli uchádzať o prostriedky z 2%.

OZ "Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň",  IČO: 42173493, číslo účtu: 4009224471/7500 

Súčasní zamestnanci škôlky

 • Bc. Helena Szabóová - riaditeľka Materskej školy 
 • Mgr. Renáta Horváthová - učiteľka 
 • Lucia Bognárová – učiteľka
 • Mgr. Kristína Valacsay - učiteľka 
 • Mgr. Veronika Mancalová - učiteľka
 • Alexandra Stanická - učiteľka 
 • Katarína Bordáčová - upratovačka

Akcie škôlky v priebehu školského roka

Materská škola má rôzne aktivity, ktoré vyplývajú z ročných období, napríklad Tekvičková párty, Návšteva dopravného ihriska, Úcta k starším, Imatrikulácia prvákov v ZŠ Tureň, vystúpenie v obci na akcii Mikuláš v Turni, Fašiangy, Karneval, Sadenie, Oslava dňa matiek, Deň detí, Výlety do prírody, Návšteva požiarnej stanice, Policajtov. Každý druhý mesiac k nám príde divadielko s témou, ktorá je aktuálna k učebným osnovám, máme aj špeciálne prednášky, či projekty napríklad Prevencia voči šikane alebo Zdravé oči už v škôlke. Vďaka úspešnému grantu Volkswagen sme vybudovali vyvýšené záhony, o ktoré sa každý rok staráme, sadíme a oberáme, pripravujeme pôdu na zimu. Vďaka druhému úspešnému grantu nadácie BVS „Zelený región 2023“ sme spolu s deťmi zasadili ovocné stromčeky v areáli materskej školy.  Akcie sa samozrejme môžu meniť a upravovať podľa záujmu. Podporujeme u detí zvedavosť a preto sa snažíme ukázať im naživo krásu prírody, priateľstvá, povolania, či zábavu. Teší nás, vidieť deti šťastné.

 

Prerušenie prevádzky počas hlavných letných prázdnín

Prevádzka materskej školy je spravidla oficiálne prerušená od 1. do 31. augusta. V mesiaci júl je prevádzka materskej školy podľa záujmu zo strany rodičov.

Školský poriadok 2023/2024