Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia pre verejnosť- civilná ochrana obyvateľstva

Informácia pre verejnosť 2023 

Oznam o ochrane osobných údajov

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2019)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2020)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2022)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2023) 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2023 

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ústavný zákon,,) + Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon,,) za zdaňovacie obdobie 2022.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára...

Majetkové priznanie rok 2023 Ročné zúčtovanie dane 2023