Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.05.2023

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb

JSS-000233.00

0,00 EUR

Obec Tureň

JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.

27.04.2023

Zmluva č. 3230045 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3230045

3 000,00 EUR

Obec Tureň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.04.2023

Mandátna zmluva - zemný plyn

2023/0017

1 250,00 EUR

Obec Tureň

Mgr. Martin Lobotka

25.04.2023

Mandátna zmluva - elektrická energia

2023/0018

800,00 EUR

Obec Tureň

Mgr. Martin Lobotka

05.04.2023

Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021105

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2021105

85,00 EUR

Obec Tureň

OZ Pomoc psíkom

22.03.2023

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 4

Neuvedené

Obec Tureň

NATUR-PACK, a.s.

17.03.2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

ZLP-00305138

Neuvedené

Obec Tureň

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

16.12.2022

ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa

01012023

449,18 EUR

Ružová záhrada n.o.

Obec Tureň

24.01.2022

Dodatok č. 6 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu,drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Tureň, zo dňa 23.09.2010

6

0,00 EUR -

AVE SK odpadové hosp.,sro

Obec Tureň

05.01.2022

Dohoda o ukončení nájmu

01/2022

Neuvedené

Dagmar Mezešová

Obec Tureň

30.09.2021

Zmluva o poskytovaní služby/tovaru/práce

2021

28 263,00 EUR

FITTI s.r.o.

Obec Tureň

13.07.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

2 490,00 EUR dvetisícštyristodeväťdesať EUR

Dagmar Mezešová

Obec Tureň

17.05.2021

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

253

0,00 EUR

Obec Tureň

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

01.04.2021

Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry

2021-04-01-31-01

180,00 EUR Stoosemdesiat

Obec Tureň

MG DOKUMENT, s.r.o.

19.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

Obec Tureň

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

17.03.2021

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

2021-45_MBe

597,60 EUR 597,60

Obec Tureň

Lomtec.com a.s.

25.02.2021

Zmluva č. KB/ZO/2021KB17195-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021KB17195-2

96,00 EUR

Obec Tureň

osobnyudaj.sk, s.r.o.

03.02.2021

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

002

0,00 EUR 0 eur

Obec Tureň

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

14.12.2020

Zmluva č. 20113001 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20113001

144,00 EUR

Obec Tureň

Fidelity Trade s.r.o.

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

23112020

Neuvedené

Obec Tureň

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

22.05.2020

Zmluva č. REG_2020-05-20-31-01 na poskytovanie poradenských a odborných služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach

REG_2020-05-20-31-01

875,00 EUR Osemstosedemdesiatpäť

Obec Tureň

MG DOKUMENT, s.r.o.

23.12.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

19.12.2019

0,32 EUR

Obec Tureň

Mestský úrad Senec

08.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-42-10-2019

700 €+200€ bez DPH

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tureň

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

2019105SBS

Neuvedené

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

04.03.2019

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

2019105KAOS

Neuvedené

Obec Tureň

Defense Pro, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: