Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnica volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017

Zápisnica-vyhlásenie výsledkov- 04.11.2017

 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.2

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.3

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.4

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.5

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.6

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.7

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.8

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.9

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.10

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.11

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.12

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.13

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.14

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.15

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.16

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.17

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.18

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.19

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.20

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.21

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.22

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.23

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva vol.obvod č.24

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja:

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocuturen@stonline.sk 
karinvinczeovaou@gmail.com 

 

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

 

informácie pre voliča