Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Tureň zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2020:

e-mailová adresa: ocuturen@stonline.sk

 

 

Obec Tureň zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR v roku 2020:

 

e-mailová adresa: ocuturen@stonline.sk

 

 

Obec Tureň zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020:

 

e-mailová adresa: ocuturen@stonline.sk

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku

 

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

 

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku

 

Informácia pre voliča - v maďarskom jazyku

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO 4.NOVEMBRA 2019 O VYHLÁSENí VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Tureň:

https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/566-turen/parlamentne-volby/2020/vysledky