Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 22
posledná

Aktualizácia liniek od 18.11.2018

V prílohe zverejňujeme aktualizáciu cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 18.11.18 kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor:

Odstávka vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že 25.-ho októbra vo štvrtok bude odstávka vody z mestského vodovodu od 07:00 do 16:00 hodiny. Ďalej oznamujú, že pred potravinami Samoška bude umiestnená cisterna s pitnou vodou od 08:00 hodiny. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:

Aktualizácia liniek - 102443, 108410, 102444 od 26.10.2018 do 08.12.2018

V súvislosti s ukončením obchádzky Nová dedinka, zverejňujeme aktualizáciu liniek - 102443, 108410, 102444 ktorých sa týkala obchádzka.
Spoje budú premávať v pôvodných intenciách ako pred obchádzkou.
celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:

Slovak lines

Pripomienky občanov celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor:

Dovolenka - 29.10.2018 a 31.10.2018

Dňa 29.10.2018 a 31.10.2018 bude Obecný úrad v Turni zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor:

Zmena v organizácií dopravy

Na základe vydaného rozhodnutia Okresným úradom v Senci vo veci povolenia úplnej uzávierky križovatky Nová Dedinka od 10.9.18 Vám v prílohe zasielam výlukový cestovný poriadok liniek 102443 Bratislava-Tureň-Senec a 108410 Senec-Nová Dedinka-Tomášov.
Spoje budú premávať nasledovne:

- Zmena trasovania spojov linky 102443 - spoje budú vedené z Bernolákova smerom na Veľký Biel s odbočením na Novú Dedinku a obsluhou zastávok v Novej Dedinke smerom na Veľký Biel. Následne sa vrátia smerom na Veľký Biel, pred Sencom s odbočením na Tureň a obsluhou zastávok v Turni s pokračovaním do Senca. V opačnom smere rovnako. Je zrušená zastávka Nová Dedinka,Nová ul.; Nová Dedinka,pri hati;
- Zmena vedenie spojov linky 108410 - spoje v úseku Senec - Nová
Dedinka a späť sú vedené bez zmeny a sú skrátené po Novú Dedinku. Zo Senca do Tomášova a späť budú premávať vybrané samostatné spoje podľa výlukového cestovného poriadku. Na linke je zrušená zastávka Tomášov,Doma;
celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor:

Úplná uzávierka v krížovatke ciest III/1062 a III/1065 v obci Nová Dedinka

Bližšie informácie viď. v prílohe

Premávka bude vedená vyznačenou obchádzkovou trasou cez obce Tomášov, Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, cesta I/61, Veľký Biel, Senec, cesta II/503, Hrubý Šúr, Zlaté Klasy, cesta II/510, Janíky , Tomášov. celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:

Nové cestovné poriadky

Zmena cestovných poriadkov celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie - úprava pracovného času úradu

Oznámenie - úprava pracovného času úradu celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor:

Tureňské hody

Tureňské hody celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor:

Chodník zručnosti do MŠ Tureň

Chceli by sme Vás poprosiť o hlas vo vyhlásenej výzve o dotáciu z BSK, kde sme spracovali projekt na doplnenie preliezok detského ihriska v Materskej škole.
Za každý hlas Vám patrí veľká vďaka.
celý text

ostatné | 1. 8. 2018 | Autor:

Deň obce v Turni 30.06.2018

Deň obce v Turni
30.06.2018 celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:

OZNAM

Dňa 16.06.2018 ( sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácií dopravy z dôvodu konania mestských slávností ,,Senecké leto 2018 ,,. Riešenie autobusových zastávok v Senci: Senec, žel. st., Senec, Gymnázium slovenské a Senec, SNP budú bez náhrady zrušené. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Tureň celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Súpisné číslo

Doručovateľka slovenskej pošty prosí obyvateľov, aby si poriadne označili domy súpisnými číslami, čím jej pomôžete a urýchlite prácu. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor:

Zápis do základnej školy

Zápis do základnej školy celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Brigáda

DHZ Tureň oznamuje obyvateľom, že od 07.04.2018 do 19.05.2018 organizuje brigádu na miestnom ihrisku, každú sobotu od 07:00 do 12:00. Účasť treba potvrdiť vždy do štvrtka na telefónnom čísle: 0949420639

celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Daň za nehnuteľnosť

Daň za nehnuteľnosť treba uhradiť od 1. apríla 2018 do 31. mája 2018. Uhradiť sa dá bankovým prevodom, šekovou poukážkou alebo v hotovosti na obecnom úrade počas úradných hodín. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor:

Oznámenie

Dňa 19.03.2018 bude Obecný úrad v Turni z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor:

Bezpečnostná služba

Pozvanie na rozhovor prijal Bc. Horvátik Tomáš, ktorý je riaditeľom spoločnosti Defense Pro, s.r.o. bezpečnostné služby so sídlom v Bratislave.
Predstavte prosím na úvod vašu spoločnosť a povedzte nám čím sa zaoberáte?
Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. je bezpečnostnou službou v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti. Získali sme certifikáty, licencie na prevádzkovanie strážnej a detektívnej služby. Zaoberáme sa najmä ochranou majetku, montážou alarmov v prevádzkach, rodinných domoch, pripájame alarmy na pult centrálnej ochrany (PCO) a v prípade spustenia alarmu posielame zásahové vozidlo, ktoré poplach preverí. Svoje služby poskytujeme obciam, spoločnostiam a občanom, ktorí sa na nás obrátia so svojimi požiadavkami. Svoje služby poskytujeme aj pri zabezpečení podujatí, napríklad hodových slávností vo vašej obci, pri ktorých ste nás mohli vidieť.
Od kedy sa venujete tejto činnosti, aké sú vaše skúsenosti a aké máte ciele?
Vedenie našej spoločnosti má rozsiahle skúsenosti v oblasti bezpečnosti, ktoré pramenia z dlhoročnej praxe nadobudnutej v službách policajného zboru. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné bezpečnostné služby a dostať ich čo najbližšie ku klientovi, otázku bezpečnosti riešime komplexne a prostredníctvom prevencie sa snažíme predísť následkom.
Obyvatelia našej obce a aj blízkeho okolia si všimli pohyb vašich nezameniteľných zásahových vozidiel, čím ste prínosom pre obec a obyvateľov?
Činnosť v obci vykonávame na základe zmluvného vzťahu s obcou. Náplňou našej práce je hliadkovanie v obci, zameriavame sa predovšetkým na problematické časti so zvýšenou mierou kriminality, chránime verejný majetok ale aj majetok našich klientov, preverujeme pohyb podozrivých osôb a podomový predaj. Našou čoraz častejšou prítomnosťou v obci predchádzame výtržnostiam a poškodzovaniu majetku, naše hliadky sú vždy pripravené pomôcť pri riešení rôznych problémov. Svojou aktivitou sa snažíme prísť na miesto ako prví, čím chceme predchádzať škodlivým následkom a pomôcť tak občanom, ktorí nás v prípade potreby privolajú prostredníctvom osoby poverenej vašim obecným úradom.
V obci sa často stretávame s problémom túlavých a zabehnutých psov, ktoré majiteľom utiekli z dvora. Sú známe aj prípady, kedy pes napadol človeka, iného psa, alebo dezorientovaný skončil pod kolesami auta. Dokážete riešiť aj túto oblasť bezpečnosti?
Pre obce a obyvateľov obcí, s ktorými máme zmluvu o odchyte zvierat poskytujeme non-stop odchytovú službu a prijímame informácie o stratených, voľne sa pohybujúcich spoločenských zvieratách. Našim cieľom je ochrana občanov pred voľne sa pohybujúcimi psami bez dozoru a prítomnosti chovateľa, ako aj ochrana samotných zvierat.
Je záujmom nás všetkých, aby sa čo najviac skrátila doba voľného pohybu psa na verejných priestranstvách. Pes je po odchyte skontrolovaný čítačkou čipov. Ak má čip, kontaktujeme priamo majiteľa.
Ak majiteľ psa nie je známy, inzerujeme jeho fotky na našej stránke a v spolupráci s obcou robíme všetko pre to, aby sa každý z nich vrátil naspäť domov.
Privolať odchytovú službu môže iba poverený pracovník obecného úradu v danej obci, preto odporúčame občanom, aby sa v prípade potreby obrátili na obecný úrad. Vopred vám ďakujeme za vaše zdieľania, ochotu a chuť pomáhať.Ako sa dá zrealizovať pripojenie a montáž alarmu na Váš pult a ako to funguje?
Prvým krokom je montáž elektronického zabezpečovacieho systému, alarmu, ktorej predchádza obhliadka objektu našim technikom. Kombináciou technických prostriedkov spoľahlivo pokryjeme všetky prístupy do domu. Na základe obhliadky je vypracovaná cenová ponuka, po odsúhlasení projektu klientom sa pristúpi k samotnej montáži alarmu. Najistejším typom zabezpečenia ochrany objektu je pripojenie bezpečnostného systému na pult centrálnej ochrany (PCO). Je to pracovisko s nepretržitou prevádzkou, ktoré vyhodnocuje signály vysielané z pripojených objektov. V prípade spusteného alarmu poplach preverí naša hliadka, postupujeme na základe zmluvy a dohody s klientom. Množstvo ľudí sa domnieva, že montážou samotného systému je nehnuteľnosť chránená a v čase nedostupnosti "spustený alarm už niekoho privolá", napríklad suseda. Nie vždy je to tak, a Vás po návrate z dovolenky čaká nepríjemné prekvapenie.
Sú Vaši zamestnanci nejako pravidelne školení?
Zamestnanci už pred nástupom do pracovného vzťahu musia zo zákona absolvovať skúšky pred štátnou komisiou, kde získajú preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý ich oprávňuje pracovať v bezpečnostnej agentúre. Ostatné školenia v priebehu zamestnania spočívajú v preškolení predpisov, práva, streleckej prípravy, špeciálne taktika zásahov na objekte, etika práce a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat.
Spolupracujete aj s políciou?
Spolupráca s orgánmi štátu nám vyplýva ako povinnosť zo zákona. Polícii predkladáme povinné výročné správy. Pre políciu evidujeme písomnosti z našej činnosti, pri ohrození majetku klienta, pri škodovej udalosti zaisťujeme miesto činu, ochraňujeme stopy po páchateľovi ktoré treba zaistiť.
Budem rád, ak nás občania oslovia pri pomoci s ochranou majetku

Kontakty
Web: www.defensepro.sk
www.odchytpsov.sk
www.pultcentralnejochrany.sk
Mail: info@defensepro.sk
Mobil: 0948 684 548
Facebook: do vyhľadávača napíšte: @odchytpsov
@defensepro

celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor:

Oznam

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu začína od 20-ho marca 2018. Odvoz kontajnerov bude zabezpečený každý druhý týždeň v utorok. Odvoz kontajnerov je bezplatný. Kto má záujem o nákup kontajnera, môže si objednať na obecnom úrade. 120 litrový kontajner za 40€ a 240 litrový kontajner za 57 €. celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny-19.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny-19.03.2018 celý text

ostatné | 8. 3. 2018 | Autor:

Odpis stavu vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 01.03.2018 do 06. 03.2018 bude odpisovať stav vodomerov. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

OZNÁMENIE

Oznamujeme obyvateľom, že od 01.03.2018 má obec Tureň podpísanú zmluvu s firmou
Defense Pro, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať:

1. odchyt opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce Tureň

2. poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a to:
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
b) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

3. obec bude monitorovaná kamerovým systémom pripojeným na pult centrálnej ochrany
4. v spolupráci s touto bezpečnostnou službou sa snažíme zabrániť ničeniu majetku obce vandalmi a zvýšiť bezpečnosť občanov obce
5. po namontovaní kamerového systému by sme chceli do konca roka tento systém rozšíriť
celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor:

Nárok na vrecia

Upozorňujeme obyvateľov, že od februára firma AVE pri zbieraní PET fliaš Vám nenechá prázdne vrecia pri bráne. Preto Vás chceme poprosiť aby ste sa zastavili na Obecnom úrade počas úradných hodín a vyzdvihli si vrecia. Každá domácnosť má nárok na 24 kusov vriec. Odvoz PET fliaš zostáva podľa harmonogramu. Za pochopenie Vám firma AVE ďakuje. celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor:

Daň za komunálny odpad a daň za psa 2018

Oznamujeme obyvateľom, že daň za komunálny odpad a daň za psa treba zaplatiť do 7.-ho februára 2018 na obecnom úrade počas úradných hodín, lebo po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz odpadu. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor:

Upozornenie!


Upozorňujeme všetkých občanov, ktorý využívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej využívať majú podať žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušnému okresu do 28. 02. 2018.
celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:

Mikuláš

Oznamujeme rodičom , že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín od 27.nov – do 6. dec. Na mikulášske poukážky majú nárok deti od 2 do 12 rokov. Mikulášska oslava sa uskutoční v piatok 8. decembra o 15:00 hodine v miestnom parku.

Každého srdečne vítame.

celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:

Oznam

Prevádzka Školskej jedálne pri MŠ v Turni bude v termíne od 27.11.2017 do 03.12.2017 zatvorená. celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor:
prvá
z 22
posledná