Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné prehlásenie stavba 1976

Čestné prehl. stavba 1976.doc Stiahnuté: 174x | 12.08.2019

Dohoda spoluvlastníkov daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov daňového prizn..doc Stiahnuté: 173x | 12.08.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 331x | 12.08.2019

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 250x | 12.08.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuté: 396x | 12.08.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx Stiahnuté: 148x | 12.08.2019

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 282x | 12.08.2019

reklamačný protokol pre AVE

reklamačný protokol pre AVE.docx Stiahnuté: 37x | 09.02.2021

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 554x | 12.08.2019

Zápis stavby do r.1976

zápis stavby do 1976.docx Stiahnuté: 237x | 12.08.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiadosť odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 230x | 12.08.2019

Žiadosť o povolenie na pripojenie k miest. komunikácii

žiadost o povolenie na pripojenie k miestnej komunikácií.docx Stiahnuté: 183x | 12.08.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

žiadosť o predľženie lehoty výstavby.docx Stiahnuté: 464x | 12.08.2019

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň.doc Stiahnuté: 93x | 20.07.2020

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 190x | 12.08.2019

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuté: 365x | 12.08.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla rodinný dom.doc Stiahnuté: 186x | 12.08.2019

Žiadosť o veku stavby

žiadosť o veku stavby.docx Stiahnuté: 149x | 12.08.2019

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 340x | 12.08.2019

Žiadosť o výrub stromov

žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 239x | 12.08.2019

Stránka