Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné prehlásenie stavba 1976

Čestné prehl. stavba 1976.doc Stiahnuté: 151x | 12.08.2019

Dohoda spoluvlastníkov daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov daňového prizn..doc Stiahnuté: 147x | 12.08.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 288x | 12.08.2019

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 227x | 12.08.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuté: 313x | 12.08.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx Stiahnuté: 123x | 12.08.2019

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 234x | 12.08.2019

reklamačný protokol pre AVE

reklamačný protokol pre AVE.docx Stiahnuté: 13x | 09.02.2021

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 476x | 12.08.2019

Zápis stavby do r.1976

zápis stavby do 1976.docx Stiahnuté: 191x | 12.08.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiadosť odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 209x | 12.08.2019

Žiadosť o povolenie na pripojenie k miest. komunikácii

žiadost o povolenie na pripojenie k miestnej komunikácií.docx Stiahnuté: 155x | 12.08.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

žiadosť o predľženie lehoty výstavby.docx Stiahnuté: 429x | 12.08.2019

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň.doc Stiahnuté: 51x | 20.07.2020

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 165x | 12.08.2019

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuté: 334x | 12.08.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla rodinný dom.doc Stiahnuté: 165x | 12.08.2019

Žiadosť o veku stavby

žiadosť o veku stavby.docx Stiahnuté: 120x | 12.08.2019

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 305x | 12.08.2019

Žiadosť o výrub stromov

žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 209x | 12.08.2019

Stránka