Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Funkčné využitie pozemku

funkčné využ. pozemku - žiadosť.doc Stiahnuté: 100x | 14.06.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na vydanie kolaudač.rozhod..pdf Stiahnuté: 77x | 14.06.2017

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

navrh-na-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby.doc Stiahnuté: 78x | 14.06.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 83x | 14.06.2017

ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 19x | 26.04.2019

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

predĺženie platnosti sp.jpg Stiahnuté: 180x | 14.06.2017

Stavebné povolenie

staveb.povol.doc Stiahnuté: 108x | 14.06.2017

studňa žiadosť

studňa žiadosť.doc Stiahnuté: 25x | 26.04.2019

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 151x | 14.06.2017

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiad. odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 44x | 16.11.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.jpg Stiahnuté: 244x | 14.06.2017

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

Žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 26x | 29.03.2019

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 50x | 16.11.2018

Žiadosť o výrub stromov

Žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 21x | 26.04.2019

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

Žiadosť o zápis stavby do katastra fo.jpg Stiahnuté: 200x | 14.06.2017

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

Žiadosť o zápis stavby po.jpg Stiahnuté: 369x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 61x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu v užívaní

Žiadosť o zmenu v užívaní.jpg Stiahnuté: 183x | 14.06.2017

žiadosť o zvláštne užívanie MK

žiad. o zvláštné užívanie miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 15x | 26.04.2019

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

uzávierka mk žiadosť.doc Stiahnuté: 73x | 14.06.2017

Stránka

  • 1