Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné prehlásenie stavba 1976

Čestné prehl. stavba 1976.doc Stiahnuté: 228x | 12.08.2019

Dohoda spoluvlastníkov daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov daňového prizn..doc Stiahnuté: 232x | 12.08.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 418x | 12.08.2019

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 310x | 12.08.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuté: 542x | 12.08.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx Stiahnuté: 198x | 12.08.2019

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 383x | 12.08.2019

reklamačný protokol pre AVE

reklamačný protokol pre AVE.docx Stiahnuté: 90x | 09.02.2021

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 696x | 12.08.2019

Zápis stavby do r.1976

zápis stavby do 1976.docx Stiahnuté: 344x | 12.08.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiadosť odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 291x | 12.08.2019

Žiadosť o povolenie na pripojenie k miest. komunikácii

žiadost o povolenie na pripojenie k miestnej komunikácií.docx Stiahnuté: 240x | 12.08.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

žiadosť o predľženie lehoty výstavby.docx Stiahnuté: 520x | 12.08.2019

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň.doc Stiahnuté: 147x | 20.07.2020

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 251x | 12.08.2019

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuté: 444x | 12.08.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla rodinný dom.doc Stiahnuté: 259x | 12.08.2019

Žiadosť o veku stavby

žiadosť o veku stavby.docx Stiahnuté: 213x | 12.08.2019

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 396x | 12.08.2019

Žiadosť o výrub stromov

žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 293x | 12.08.2019

Stránka