Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Drobná stavba-žiadosť

drobná stavba žiadosť.doc Stiahnuté: 43x | 14.06.2017

Funkčné využitie pozemku

funkčné využ. pozemku - žiadosť.doc Stiahnuté: 37x | 14.06.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na vydanie kolaudač.rozhod..pdf Stiahnuté: 32x | 14.06.2017

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

navrh-na-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby.doc Stiahnuté: 36x | 14.06.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 27x | 14.06.2017

Povolenie rozkopávka-pretláčanie

rozkopávka povolenie.doc Stiahnuté: 29x | 14.06.2017

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

predĺženie platnosti sp.jpg Stiahnuté: 86x | 14.06.2017

Stavebné povolenie

staveb.povol.doc Stiahnuté: 46x | 14.06.2017

Studňa - žiadosť

studňa žiadosť.doc Stiahnuté: 32x | 14.06.2017

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 92x | 14.06.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.jpg Stiahnuté: 182x | 14.06.2017

Žiadosť o stanovisko k MZZO

žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia.doc Stiahnuté: 45x | 15.06.2017

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadrenie k funkč.využ.poz..jpg Stiahnuté: 156x | 14.06.2017

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

Žiadosť o zápis stavby do katastra fo.jpg Stiahnuté: 103x | 14.06.2017

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

Žiadosť o zápis stavby po.jpg Stiahnuté: 192x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 22x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu v užívaní

Žiadosť o zmenu v užívaní.jpg Stiahnuté: 109x | 14.06.2017

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

uzávierka mk žiadosť.doc Stiahnuté: 31x | 14.06.2017

Žiadosť-výrub stromov

výrub stromov - žiadosť.doc Stiahnuté: 35x | 14.06.2017

Stránka

  • 1