Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Funkčné využitie pozemku

funkčné využ. pozemku - žiadosť.doc Stiahnuté: 42x | 14.06.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na vydanie kolaudač.rozhod..pdf Stiahnuté: 36x | 14.06.2017

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

navrh-na-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby.doc Stiahnuté: 40x | 14.06.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuté: 34x | 14.06.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 7x | 16.11.2018

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

predĺženie platnosti sp.jpg Stiahnuté: 88x | 14.06.2017

Stavebné povolenie

staveb.povol.doc Stiahnuté: 55x | 14.06.2017

Studňa - žiadosť

studňa žiadosť.doc Stiahnuté: 42x | 14.06.2017

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 97x | 14.06.2017

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiad. odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 5x | 16.11.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky, resp. pretláčanie miestnej komunikácie ( rozkopávkové povolenie)

žiad. o zvláštné užívanie miestnej komunikácie.doc Stiahnuté: 3x | 16.11.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.jpg Stiahnuté: 187x | 14.06.2017

Žiadosť o stanovisko k MZZO

žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia.doc Stiahnuté: 51x | 15.06.2017

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 5x | 16.11.2018

Žiadosť o zápis stavby do katastra FO

Žiadosť o zápis stavby do katastra fo.jpg Stiahnuté: 108x | 14.06.2017

Žiadosť o zápis stavby do katastra PO

Žiadosť o zápis stavby po.jpg Stiahnuté: 198x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuté: 24x | 14.06.2017

Žiadosť o zmenu v užívaní

Žiadosť o zmenu v užívaní.jpg Stiahnuté: 112x | 14.06.2017

Žiadosť-uzávierka miestnej komunikácie

uzávierka mk žiadosť.doc Stiahnuté: 33x | 14.06.2017

Žiadosť-výrub stromov

výrub stromov - žiadosť.doc Stiahnuté: 45x | 14.06.2017

Stránka

  • 1