Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné prehlásenie :Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2024

Čestné prehlásenie :Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2024

2024 čestné prehlásenie pre osamelom žijúcich a pre ZŤP.pdf Stiahnuté: 32x | 08.01.2024

Čestné prehlásenie stavba 1976

Čestné prehl. stavba 1976.doc Stiahnuté: 326x | 12.08.2019

Dohoda spoluvlastníkov daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov daňového prizn..doc Stiahnuté: 329x | 12.08.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 537x | 12.08.2019

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 404x | 12.08.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuté: 780x | 12.08.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx Stiahnuté: 283x | 12.08.2019

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 544x | 24.04.2024

Prihlásenie psa do evidencie

PRIHLASENIE PSA DO EVIDENCIE.docx Stiahnuté: 65x | 26.05.2023

reklamačný protokol pre AVE

reklamačný protokol pre AVE.docx Stiahnuté: 181x | 09.02.2021

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 818x | 12.08.2019

Zápis stavby do r.1976

zápis stavby do 1976.docx Stiahnuté: 612x | 12.08.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

ODHLASENIE PSA Z EVIDENCIE.docx Stiahnuté: 392x | 26.05.2023

Žiadosť o povolenie na pripojenie k miest. komunikácii

žiadost o povolenie na pripojenie k miestnej komunikácií.pdf Stiahnuté: 343x | 24.04.2024

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

žiadosť o predľženie lehoty výstavby.docx Stiahnuté: 618x | 12.08.2019

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň

Žiadosť o prenájom Multifunkčného ihriska v obci Tureň.doc Stiahnuté: 239x | 20.07.2020

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru - Obecný klub

žiadosť prenájmu+podmienky používania.docx Stiahnuté: 34x | 06.03.2024

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 340x | 12.08.2019

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuté: 537x | 12.08.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla rodinný dom.doc Stiahnuté: 356x | 12.08.2019

Stránka