Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Čestné prehlásenie stavba 1976

Čestné prehl. stavba 1976.doc Stiahnuté: 60x | 12.08.2019

Dohoda spoluvlastníkov daňového priznania

dohoda spoluvlastníkov daňového prizn..doc Stiahnuté: 54x | 12.08.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 148x | 12.08.2019

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby.doc Stiahnuté: 138x | 12.08.2019

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuté: 168x | 12.08.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx Stiahnuté: 50x | 12.08.2019

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc Stiahnuté: 88x | 12.08.2019

Vznik - zánik daňovej povinnosti

vznik -zánik daňovej povinnosti.jpg Stiahnuté: 231x | 12.08.2019

Zápis stavby do r.1976

zápis stavby do 1976.docx Stiahnuté: 55x | 12.08.2019

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

žiadosť odhlásenie psa z evidencie.doc Stiahnuté: 110x | 12.08.2019

Žiadosť o povolenie na pripojenie k miest. komunikácii

žiadost o povolenie na pripojenie k miestnej komunikácií.docx Stiahnuté: 52x | 12.08.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

žiadosť o predľženie lehoty výstavby.docx Stiahnuté: 331x | 12.08.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

žiadosť o predľženie platnosti stav. povol..docx Stiahnuté: 281x | 12.08.2019

Žiadosť o stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia

žiadosť o MZZO.doc Stiahnuté: 65x | 12.08.2019

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuté: 177x | 12.08.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o určenie súpisného čísla rodinný dom.doc Stiahnuté: 62x | 12.08.2019

Žiadosť o veku stavby

žiadosť o veku stavby.docx Stiahnuté: 50x | 12.08.2019

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

žiadosť o vyjad. funkč.využitiu.doc Stiahnuté: 152x | 12.08.2019

Žiadosť o výrub stromov

žiadosť o výrub stromov.docx Stiahnuté: 102x | 12.08.2019

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

žiad. o zápis do evidencie SHR.RTF Stiahnuté: 63x | 12.08.2019

Stránka