Navigácia

Výber jazyka

Obsah

História obce

Prvá zmienka o obci Tureň

pochádza z roku 1252 v darovacej listine kráľa Bélu IV. V roku 1326 sa dostala pod správu vtedajšej Bratislavskej kapituly.
zvonica
Pôvodne existovali obce Tureň, Zonc a osada Slanisko, avšak počas 2.svetovej vojny v r, 1943 sa spojili do jednej väčšej obce pod názvom Tureň. V maďarskom názve obce „ZoncTorony“ je toto spojenie zachované. Najdôležitejšie stavby ako most, školu, zvonicu a kostol postavili naši predkovia na spoločnej hranici oboch obcí, aby ich mohli využívať všetci obyvatelia Zoncu aj Turne.

V obci nie je zachovaná žiadna historická pamiatka, traduje sa, že tu bol kedysi známy kaštieľ s rybníkom, neexistujú však žiadne dokumenty ani iné stopy, ktoré by to potvrdzovali.

 

Rímskokatolícky kostol

bol postavený v roku 1833 len ako malá kaplnka, v roku 1955 ho prestavali do dnešnej podoby. Na kostolnej veži sú umiestnené veľké ručičkové hodiny, ktoré odbíjajú každú polhodinu a hodinu. V okolí kostola sú dva cintoríny, pretože jeden patril do Zoncu a jeden do Turne. Pri prechádzke obcou nájdete malú stavbu Zvonice postavenú takisto v roku 1833. Medzi staršie stavby obce patrí aj budova dnešnej základnej školy, ktorá bola postavená v roku 1926 odkedy sa tu aj vyučovalo.
 

Obec má svoj vlastný erb

erbvychádza z historickej predlohy pečatidla. V červenom štíte nad zelenou, trávnatými trsmi porastenou pažiťou je hrotom nadol situované strieborné čerieslo a vedľa neho lemeš. Nad radlicami je letopočet 1740 a v hornej časti sa v oblúku tiahne nápis POS(S)ESSIO TORONY – t.j. „Obec Tureň“ Pretože počas celej existencie obce sa jej obyvatelia živili najmä poľnohospodárstvom, je logické, že poľnohospodárske nástroje, ktoré využívali pri svojej dennodennej práci, zobrazili aj vo svojej obecnej pečati. Pečatidlo pochádza z roku 1740.
Podľa sčítania ľudu v roku 2001 mala obec 842 obyvateľov, dnes je to cca 950.